ZP-40-08 – Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty