ZP-39-08 – Zadanie nr 3 – Informacja o unieważnieniu