Zmarła dr hab. inż. Jadwiga Sójka-Ledakowicz, profesor Ł-IW (1950-2020)

Zmarła dr hab. inż. Jadwiga Sójka-Ledakowicz, profesor Ł-IW (1950-2020)

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
dr hab. inż. Jadwigi Sójki-Ledakowicz, profesora Łukasiewicz – Instytut Włókiennictwa,
Dyrektora Instytutu Włókiennictwa (2011-2017),
Zastępcy Dyrektora ds. Naukowo-Badawczych IW (2001-2011),
wieloletniego Kierownika Zakładu Chemicznej Obróbki Włókien (BZC),
specjalisty o wybitnym dorobku naukowym w dziedzinie chemicznej modyfikacji
wyrobów włókienniczych i inżynierii środowiska,
dla którego Instytut Włókiennictwa był pierwszym i jedynym miejscem pracy.

Bezmiernie oddana pracy badawczej, w której rozwój IW był zawsze priorytetem.
Na zawsze pozostanie w naszej pamięci Jej energia, uśmiech i życzliwość.

Pogrzeb odbędzie się w piątek 21 lutego o godz. 13:15 na Cmentarzu Komunalnym na Dołach.