Zmarł prof. dr hab. inż. Ludomir Ślusarski

Zmarł prof. dr hab. inż. Ludomir Ślusarski

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
Pana Profesora dr hab. inż. Ludomira Ślusarskiego.


Prof. dr hab. inż. Ludomir Ślusarski (1931-2020) był wybitnym specjalistą w dziedzinie technologii i inżynierii materiałów elastomerowych, zasłużonym nauczycielem i wychowawcą wielu pokoleń młodzieży i kadry akademickiej.

Obszar głównej działalności naukowej Pana Profesora dr hab. inż. Ludomira Ślusarskiego dotyczył:
– chemii i technologii polimerów, a przede wszystkim: elastomerów, kauczuków i gumy,
– badań ich właściwości chemicznych i fizycznych (zwłaszcza mechanicznych, termicznych i palności), ze szczególnym uwzględnieniem wpływu napełniaczy i różnych substancji pomocniczych,
– badań z zakresu fizykochemii powierzchni, inżynierii i nanotechnologii materiałów polimerowych,
– kształcenia i wychowania wielu pokoleń studentów, inżynierów, doktorantów, nauczycieli akademickich i pracowników przemysłu – w ramach pracy dydaktycznej i naukowej oraz wszechstronnej współpracy, pełnej entuzjazmu, zaangażowania, profesjonalizmu i szczerej życzliwości.

Prof. L. Ślusarski w latach 1997 – 2007 pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Naukowej Instytutu Inżynierii Materiałów Włókienniczych (od 2007 roku – IW).

Był pracownikiem Instytutu Włókiennictwa w okresie 10.01.2008 – 31.01.2016 oraz w kadencjach 2008-2012 i 2012-2016 pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Naukowej Instytutu Włókiennictwa.

 

Pogrzeb odbędzie się w czwartek 12 listopada o godz. 13.15 na Cmentarzu Rzymskokatolickim p.w. Wszystkich Świętych przy ul. Zakładowej 4 w Łodzi.

 

NOTA BIOGRAFICZNA:

Urodzony w roku 1931, w Konstantynowie Łódzkim. W roku 1955 obronił pracę magisterską na Wydziale Chemicznym Politechniki Łódzkiej, zatrudniony na stanowisku asystenta w roku 1954.
Stopień doktora uzyskał w 1963 roku (praca pt. „Kreda strącana jako napełniacz mieszanek kauczukowych”), doktora habilitowanego w 1987 roku, a tytuł profesora w roku 1990. W roku 1995 został profesorem zwyczajnym.
W latach 1989-2001 był dyrektorem Instytutu Polimerów Politechniki Łódzkiej [obecnie Instytut Technologii Polimerów i Barwników].
W latach 1996-1999 był członkiem Senatu Politechniki Łódzkiej, przewodniczącym Komisji Senackiej ds. Budżetu i Finansów.

Staże zagraniczne:
Moskowskij Institut Tonkoj Chimiczeskoj Tiechnołogii {Moskiewski Instytut Technologii Chemicznej im. M. W. Łomonosowa], Moskwa, w latach 1963-1964
Deutsches Institut Feur Kautschukrechnologie w Hanowerze w 1991 roku

Udział w organizacjach stowarzyszeniach i innych organach:
Komitet Nauki o Materiałach PAN – od 1987 roku przewodniczący sekcji oraz Przewodniczący Zespołu Materiały Polimerowe
European Access Network, member of the Executive Committee, w latach 1994-2004
Akademia Inżynierska w Polsce – członek od 1994 roku
Komitet Chemii Analitycznej PAN, lata 1996-2003, od roku 1999 przewodniczący Komisji Analizy Polimerów
Komitet Badań Naukowych członek Sekcji w latach 1995-2000
American Chemical Society członek od 2000 roku
Rada Nauki MNiSzW w latach 2005-2008
Członek Rad Redakcyjnych czasopism : Elastomery (przewodniczący/ honorowy przewodniczący Rady Naukowej), Composites-Theory and Practice, Polimery

Działalność naukowa:
Monografie: 12
Publikacje w czasopismach: 212
Prace doktorskie (promotor): 12
Wdrożenia: 5
Patenty: 22

Nagrody i odznaczenia:
Nagrody Ministra: indywidualnie dwie, zespołowe dwie
Nagroda Głównego Inspektora Pracy – zespołowa
Złoty Krzyż Zasługi
Krzyż Kawalerski i Krzyż Oficerski OO P
Honorowa Odznaka Miasta Łodzi
Medal Honorowy im. Tadeusza Sendzimira – r.2009
Medal International Biographical Centre Cambridge „Top 100 Engineers 2001”
Medal American Biographical Centre “Man of the Year 2011”

WYBRANE INFORMACJE https://nauka-polska.pl/#/profile/scientist?id=73766&_k=al1g0y

Wykonawca:
Modyfikacja materiałów elastomerowych metodami inżynierii powierzchniowej
Praca badawcza 06/10/2007 – Małgorzata Piaskiewicz (kierownik)
Instytut Przemysłu Gumowego „Stomil” (wykonująca), Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (zamawiająca)

Kierownik:
Materiały polimerowe modyfikowane nanocząstkami. Technologie – właściwości – zastosowanie
Praca badawcza 20/11/2006
Jarosław Mizera (wykonawca), Krzysztof Maruszewski (wykonawca), Dariusz Bieliński (wykonawca), Jan Pielichowski (wykonawca), Ryszard Kozłowski (wykonawca), Zbigniew Rosłaniec (wykonawca), Zbigniew Zimek (wykonawca), Janusz Kozakiewicz (wykonawca), Marcin Leonowicz (wykonawca), Zbigniew Florjańczyk (wykonawca)
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (zamawiająca), Politechnika Warszawska; Uczelniane Centrum Badawcze „Materiały Funkcjonalne” (wykonująca), Zakłady Górniczo-Metalowe „Zębiec” w Zębcu Spółka Akcyjna (pierwszego wdrożenia)

Opracowanie ogólnokrajowego systemu utylizacji odpadów gumowych
30/11/1998
Instytut Przemysłu Gumowego „Stomil” (wykonująca), Ministerstwo Nauki i Informatyzacji (zamawiająca)