Złoto i Srebro dla Ł-IW na Kaohsiung International Invention and Design Expo

Złoto i Srebro dla Ł-IW na Kaohsiung International Invention and Design Expo

Łukasiewicz – Instytut Włókiennictwa zdobył Złoty i Srebrny na Medal Międzynarodowych Targach Wynalazczości i Designu KIDE 2020 na Tajwanie!

Targi KIDE to połączenie wynalazczości, designu i międzynarodowej konferencji. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Światowe Stowarzyszenie Własności Intelektualnej i Wynalazczości (WIIPA).

Złoty Medal KIDE 2020 zdobył projekt „Ekologiczna odzież z bawełny organicznej zabarwionej barwnikami naturalnymi, chroniąca przed szkodliwym oddziaływaniem promieniowania UV oraz rozwojem mikroorganizmów”.
Zaprezentowaną na targach innowacją był sposób nadawania w warunkach przemysłowych materiałom z włókien celulozowych właściwości ochronnych przed promieniowaniem UV i rozwojem mikroorganizmów, poprzez ich trwałe zabarwienie za pomocą barwników naturalnych, aplikowanych po procesie wstępnej obróbki za pomocą środka kationizującego, utrwalanych za pomocą naturalnej soli miedzi – chalkantytu.

Uzyskane wyroby charakteryzują się dobrą i bardzo dobrą odpornością na światło sztuczne, tarcie, pranie i pot, posiadają bardzo dobre właściwości barierowe dla promieniowania UV (UPF>50 ) oraz chronią przed rozwojem mikroorganizmów – bakterii Gram-ujemnych – Escherichia coli oraz Gram-dodatnich – Staphylococcus aureus.

Zespół pracujący nad wynalazkiem tworzyli:
mgr inż. Joanna Olczyk

dr inż. Bogumił Gajdzicki
mgr inż. Joanna Lewartowska
dr inż. Anetta Walawska
mgr. inż. Piotr Wlachos

Srebrny Medal KIDE 2020 zdobył projekt „Nowa generacja antybakteryjnych, ekologicznych, wielofunkcyjnych materiałów kompozytowych”.
Nagrodzony projekt to nowy antybakteryjny i biodegradowalny materiał kompozytowy, w skład którego wchodzą: włókniny z polilaktydu – PLA, produkowane metodą melt-blown, sól sodowa kwasu alginowego i hybrydy chlorku miedzi (II) / cynku (II). Można stosować go w obszarach biomedycznych, w zapobieganiu infekcjom bakteryjnym i wirusowym, w tym COVID–19, jako warstwa filtrująca w maskach ochronnych, jako materiał mikrobiostatyczny do filtracji powietrza, w opakowaniach, motoryzacji.

Zespół pracujący nad wynalazkiem tworzyli:
dr Marcin Henryk Kudzin

dr hab. inż. Maciej Boguń
dr inż. Anetta Walawska
mgr inż. Zdzisława Mrozińska
mgr inż. Andrzej Majchrzak
mgr inż. Joanna Olczyk

Misją Kaohsiung International Invention and Design Expo jest łączenie innowacyjności z przedsiębiorczością. Wynalazki prezentowane na Targach brały udział w konkursie wynalazków oraz osobnym konkursie dla designu. W konkursie wynalazków zgłoszenia były oceniane przez jury w 18 różnych kategoriach (między innymi przemysł samochodowy i transport, urządzenia audio-video, biotechnologia zdrowie i medycyna, przemysł, środowisko naturalne i energia odnawialna).
W konkursie designu zgłoszenia oceniane były w 12 różnych kategoriach takich jak np. design w sztuce i rękodziele, design przemysłowy, design w multimediach, komunikacja wizualna etc.
Członkowie jury targów KIDE przyznali medale złote, srebrne i brązowe. Podczas targów przyznawane były też nagrody specjalne, wręczane przez autoryzowane delegacje spoza Tajwanu.

Wszystkim nagrodzonym zespołom składamy serdeczne gratulacje!

Poster “Ekologiczna odzież z bawełny organicznej zabarwionej barwnikami naturalnymi, chroniąca przed szkodliwym oddziaływaniem promieniowania UV oraz rozwojem mikroorganizmów” (plik pdf, język angielski)

Poster “Nowa generacja antybakteryjnych, ekologicznych, wielofunkcyjnych materiałów kompozytowych” (plik pdf, język angielski)