XXIV Giełda Wynalazków

XXIV Giełda Wynalazków

W dniu 22 marca 2018 r. w Warszawskim Domu Technika NOT odbyła się XXIV Giełda Wynalazków. Podczas uroczystości zorganizowanej przez Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów – SPWiR dokonano podsumowania nagród uzyskanych przez polskie wynalazki na arenie międzynarodowej w latach 2016–2017. Instytut został wyróżniony m.in. Nagrodą za osiągnięcia wynalazcze na arenie międzynarodowej w latach 2016-2017.

Na uroczystej gali Instytut był reprezentowany przez naszego Dyrektora dr inż. Tomasza Czajkowskiego, któremu towarzyszyły dr hab. inż Jadwiga Sójka-Ledakowicz, prof. IW oraz dr inż. Elżbieta Mielicka.