Start Sieci Badawczej Łukasiewicz

Start Sieci Badawczej Łukasiewicz

1 kwietnia 38 instytutów połączonych zostało w „Sieć Badawczą ŁUKASIEWICZ”. To ogromny potencjał naukowy, który pracować będzie na rzecz polskich przedsiębiorców i skutecznie konkurować na rynku międzynarodowym. W Warszawie trwa spotkanie kierownictw jednostek tworzących sieć i osób odpowiedzialnych za projekty R&D. Nie zabrakło również reprezentacji Instytutu Włókiennictwa. Na zdjęciu dyrektor naszego Instytutu dr inż.Tomasz Czajkowski oraz zastępca dyrektora Instytutu – dr Jakub Pietkiewicz.