Rozwijamy współpracę międzynarodową!

Rozwijamy współpracę międzynarodową!

W dniu 18 maja w Instytucie Włókiennictwa gościła z wizytą pani profesor Anita Tarbuk z Wydziału Technologii Tekstyliów Uniwersytetu w Zagrzebiu, z Chorwacji, która odwiedziła IW na zaproszenie Dyrekcji Instytutu.

Spotkanie miało na celu rozszerzenie współpracy i wymianę doświadczeń naukowych. Gość w swojej prezentacji przedstawił działalność swojego Wydziału jak i obszary naukowe, na których jej wydział i Instytut Włókiennictwa mogliby podjąć współpracę w zakresie rozwijania nowych technologii włókienniczych.

Mamy nadzieję, że w przyszłości będziemy mogli zrealizować wiele wspólnych projektów.