Rozeznanie rynku

Home / Rozeznanie rynku

Zapytanie ofertowe na dostawę Specjalistycznego oprogramowania do projektowania tkanin

  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. Zapytanie ofertowe
  3. Formularz ofertowy
  4. Projekt umowy
  5. Wykaz dostaw
  6. Informacja o wyborze oferty