Revitex

Home / Revitex

TRUDNO ZAPALNE Tkaniny dekoracyjne do rewitalizowanych obiektów zabytkowych.

 

Podczas rewitalizacji obiektów zabytkowych konieczne jest zachowanie ich historycznego stylu. Zabytkowe dekoracyjne materiały włókiennicze, wykonane z włókien konwencjonalnych, należały do najmniej trwałego wyposażenia wnętrz. Najczęściej uległy całkowitemu zniszczeniu, a informacje na ich temat dostępne są tylko w przekazach ikonograficznych. Ze względu na ochronę dziedzictwa kulturowego i poprawę bezpieczeństwa, podczas rekonstrukcji historycznych tkanin obiciowych i dekoracyjnych można nie tylko odtworzyć ich wzornictwo, ale zapewnić dodatkowe właściwości.

Materiały takie powinny charakteryzować się trudno zapalnością, szczególnie, że aktualne funkcje użytkowe obiektów zabytkowych często znacznie odbiegają od ich pierwotnego charakteru. Współczesne osiągnięcia inżynierii materiałów włókienniczych umożliwiają projektowanie i wykonanie replik tkanych materiałów włókienniczych o właściwościach dostosowanych do ich przeznaczenia, w tym spełnienie kryteriów trudno zapalności, ograniczonej emisji produktów spalania i wysokiej trwałości użytkowej.

W Instytucie Włókiennictwa od wielu lat prowadzone są prace obejmujące opracowanie i wykonanie trudno zapalnych replik tkanin dekoracyjnych przeznaczonych do wnętrz rewitalizowanych obiektów zabytkowych. Z powodu braku pierwotnego kompletnego włókienniczego wystroju pomieszczeń, projekty plastyczne obejmujące strukturę i kolorystykę opracowywane są na podstawie wiedzy z zakresu historii sztuki, zachowanych elementów wystroju, archiwalnych zdjęć i innych materiałów ikonograficznych.

Projekty plastyczne i techniczne tkanin wykonywane są w systemie CAD/CAM, a do wytwarzania tkanin o zaprojektowanych rozwiązaniach strukturalnych stosowane są specjalne surowce włókiennicze. Warunkiem zastosowania w obiektach historycznych materiałów włókienniczych o charakterze odtworzeniowym jest spełnienie wymagań stawianych przez konserwatorów dzieł sztuki i muzealników oraz kryteriów dotyczących właściwości palnych i użytkowych. Dlatego też takie projekty realizowane są w ramach interdyscyplinarnej współpracy specjalistów z zakresu inżynierii materiałowej, ochrony przeciwpożarowej, konserwacji zabytków oraz historyków sztuki.
Zaprezentowane w poniższym katalogu tkaniny są efektami takiej współpracy.

KATALOG Tkaniny dekoracyjne do obiektów rewitalizowanych

 

Wybrane Realizacje

Prace związane z tkaninami dekoracyjnymi do rewitalizowanych obiektów zabytkowych prowadzone były od lat 70-tych w dawnym Instytucie Inżynierii Materiałów Włókienniczych przez zespół: Bronisław Frydziński, Ewa Grabowy, Maria Karolczak, Anna Morawska, Teresa Pycio, Paweł Skórka, Jerzy Stępień.

Prace te w zakresie opracowania projektów plastycznych, rozwiązań strukturalno-surowcowych, funkcjonalizacji i technologii kontynuowane są do chwili obecnej w Instytucie Włókiennictwa w Zakładzie Naukowym Mechanicznych Technologii i Wzornictwa Wyrobów Włókienniczych przez zespół: Marek Lao, Anna Morawska, Paweł Skórka, Ewa Witczak.