Badania i rozwój – R&D

Home / Badania i rozwój – R&D

INSTYTUT WŁÓKIENNICTWA – TWÓJ PARTNER W BIZNESIE

Rozwój innowacyjnych produktów i technologii jest jednym z podstawowych elementów polityki IW realizowanym od początku działalności Instytutu. Realizowane prace badawczo-rozwojowe stanowią nie tylko pierwszy krok do wprowadzenia na rynek innowacyjnych wyrobów, ale przede wszystkim do wypracowywania trwałej przewagi konkurencyjnej dla rodzimych firm. Co więcej pozyskujemy fundusze unijne na realizację takich projektów.
Posiadamy nowoczesne zaplecze naukowo-badawcze jak i technologiczno-produkcyjne, które jest miejscem tworzenia wiedzy i wyznaczania kierunków dalszego rozwoju dla przemysłu włókienniczego. Mimo ugruntowanej pozycji na rynku ciągle podejmujemy wyzwania związane z wzbogacaniem naszego portfolio o nowe produkty.

Realizacja zadań w ramach działalności badawczo-rozwojowej wymaga wysokich kompetencji: wiedzy i doświadczenia, jak również zaplecza technologicznego i laboratoryjnego.

 

 

Pracownicy Instytutu Włókiennictwa to specjaliści z zakresu:

 • włókienniczej inżynierii materiałowej,
 • technologii przetwórstwa polimerów,
 • szeroko pojętej chemii włókienniczej,
 • biotechnologii przemysłowej,
 • nanotechnologii
 • oraz ochrony środowiska,
  którzy potrafią umiejętnie wykorzystywać wiedzę pochodzącą z otoczenia Instytutu, a więc kontaktów z Klientami, dostawcami i dystrybutorami.

Nieustannie podnoszą swoje kwalifikacje poprzez aktywny udział w szkoleniach, targach, konferencjach i pracach stowarzyszeń branżowych, zgłębianie specjalistycznej prasy i literatury naukowej oraz kontakty z innymi jednostkami w kraju i za granicą zarówno w sektorze publicznym jak i prywatnym.
To strategiczne partnerstwo pozwala na wymianę wiedzy między naszymi technologami i specjalistami akademickimi w zakresie, inżynierii materiałowej, chemii, biotechnologi oraz aplikacji technologicznych.
Instytut Włókiennictwa posiada wydział Produkcji Doświadczalnej, który pozwala na realizację projektów w skali pół-technicznej i technicznej oraz bogato wyposażonymi laboratoriami, umożliwiającymi szybką weryfikację osiągniętych rezultatów.

Obszary:

 • opracowanie nowego lub ulepszonego istniejącego wyrobu, usługi, projektu wzorniczego czy technologii produkcji danego przedsiębiorstwa,
 • projektowanie nowych wyrobów i usług spełniających specyficzne wymagania Klientów, w tym regulacji prawnych, wymagań jakościowych i ochrony środowiska,
 • prototypowanie i badania,
 • współpraca z działami technologicznymi Klientów w celu optymalizacji procesów i rozwiązywania problemów technologicznych,
 • poszukiwanie nowych, innowacyjnych rozwiązań stwarzających możliwość uzyskania przewagi nad konkurencją,
  optymalizacja procesów technologicznych i linii produkcyjnych,
 • współpraca z jednostkami zewnętrznymi np. dostawcy surowców i urządzeń, inne ośrodki badawczo-rozwojowe.

Fundusze unijne, z których korzystamy na cele badawczo-rozwojowe:

 • Konkursów NCBiR
 • Programu Horyzont 2020
 • Programu Interreg
 • Bon na innowacje w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020
 • Konkursów w ramach 16 regionalnych programów operacyjnych

Zapraszamy do współpracy!