PRO INVENT 2019: 3 złota, 1 srebro dla IW

W dniach 20-22 w Rumuni odbyła się 17.edycja „PRO INVENT – International Exhibition of Research, Innovations and Inventions”, na której Instytut otrzymał za:

  1.  Tekstroniczny kostium pomiarowy – Złoty medal
  2. Nowej generacji barierowe materiały włókiennicze chroniące przed szkodliwym oddziaływaniem promieniowania nadfioletowego (UV) – Złoty medal
  3. Sposób biofunkcjonalizacji materiałów włókienniczych – Złoty medal
  4. Sposób otrzymywania kompozytowego materiału włókienniczego o właściwościach bioaktywnych i barierowych dla pól elektromagnetycznych – Srebrny medal

Brawa dla naszych naukowców!