Obecnie

Obecnie

Od października 2014 roku Instytut Włókiennictwa jest członkiem Konferencji Instytutów Naukowych Łodzi i Województwa Łódzkiego przy Polskiej Akademii Nauk Oddział Łódź (KIN).

Zrealizował i nadal realizuje szereg projektów dofinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, jak również przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Realizacja projektów umożliwiła unowocześnienie, wytworzenie oraz zakup aparatury badawczej do modyfikacji oraz weryfikacji wyrobów włókienniczych.

Za swoje osiągnięcia otrzymuje od wielu lat medale, dyplomy i wyróżnienia zarówno na arenie krajowej, jak i międzynarodowej.

Posiada innowacyjne technologie, które zostały wdrożone w wielu przedsiębiorstwach przemysłu włókienniczego.

Wysokie kwalifikacje pracowników Instytutu oraz nowoczesne wyposażenie w aparaturę badawczą i analityczną pozwalają na realizację prac badawczych i rozwojowych zgodnych z najnowszymi kierunkami badawczymi we włókiennictwie i dziedzinach pokrewnych.