Obchody 200-lecia miasta Łodzi

Obchody 200-lecia miasta Łodzi

Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość Łodzi to tytuł konferencji naukowej z okazji 200-lecia Łodzi przemysłowej zorganizowanej przez Interdyscyplinarne Centrum Studiów Miejskich Uniwersytetu Łódzkiego, pod patronatem dr inż. Tomasza Czajkowskiego, Dyrektora Łukasiewicz – Instytutu Włókiennictwa.

Konferencja łączy w sobie nowatorskie, zintegrowane spojrzenie na miasto, jego bogatą historię i wyzwania stojące przed nim w XXI wieku. Ze względu na ograniczenia wynikające z pandemii COVID-19 zorganizowano ją w formule cyklu sesji tematycznych on-line. Przedstawiciele środowiska naukowego, lokalnego biznesu, sektora pozarządowego oraz samorządowcy rozmawiają w czasie ich trwania m.in. o historii, dziedzictwie kulturowym, wizerunku, gospodarce oraz polityce społecznej Łodzi.

13 stycznia 2021 r. odbyła się sesja poświęcona przemysłowej transformacji miasta Łodzi. W ramach spotkania poszukiwano odpowiedzi na pytania: Jak przeszłość gospodarcza Łodzi i dziedzictwo poprzemysłowe kształtują obecny i przyszły rozwój miasta? Co składa się na unikalny kapitał terytorialny Łodzi i jak go wykorzystać na rzecz dynamizowania rozwoju gospodarczego? Czy Łódź – miasto stworzone przez przemysł włókienniczy – wciąż napędzane jest jego siłą? Czy dziedzictwo poprzemysłowe może stać się źródłem przewag konkurencyjnych Łodzi w dobie reindustrializacji Europy?
Dr inż. Tomasz Czajkowski, Dyrektor Łukasiewicz – Instytutu Włókiennictwa wygłosił w czasie spotkania referat pt.: “Ewolucja branży włókienniczej w Łodzi”.

Konferencji patronują:
dr inż. Tomasz Czajkowski – Dyrektor Łukasiewicz – Instytutu Włókiennictwa,
dr hab. Marcin Gołaszewski, prof. UŁ – Przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi,
prof. Jerzy Hausner – Przewodniczący Rady Fundacji Gospodarki i Administracji Publicznej,
Marek Michalik – Prezes Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
oraz

Elwira Zaręba – Prezes Stowarzyszenia Włókienników Polskich.

Ostatnia sesja tematyczna w ramach Konferencji odbędzie się w lutym. Jej tematem przewodnim będzie przestrzeń miejska i jej przekształcenia.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Więcej o konferencji: http://icsm.uni.lodz.pl/2020/08/10/przeszlosc-terazniejszosc-i-przyszlosc-lodzi/