Zamówienia Publiczne Aktualne

Home / O Instytucie / Zamówienia Publiczne Aktualne

IZ/ZP-236-16/20 Włókno polipropylenowe cięte

Ogłoszenie o zamówieniu 2. SIWZ 3.informacja z otwarcia ofert 4.informacja. o wyniku postępowania 5. informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty

KF/ZP-236-29/19 Wodna dyspersja sadzy

1.ogłoszenie o zamówieniu 29.19 2.siwz 3.SIWZ KFZP-236-29 wersja edytowalna 4espd-request (13) 5.informacja z otwarcia ofert29 6. inf o wynikach postępowania