Dyrekcja IW

Home / O Instytucie / Dyrekcja IW

Dyrekcja ŁUKASIEWICZ – Instytut Włókiennictwa

Ukończył studia w ramach International Faculty of Engineering Politechniki Łódzkiej, specjalność Business & Technology. W 2009 roku uzyskał tytuł doktora na Wydziale Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów Politechniki Łódzkiej. Związany z Wydziałem Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.

Specjalista w dziedzinie zarządzania, innowacji i współpracy pomiędzy sektorem nauki i biznesu. Autor wielu artykułów naukowych, publikowanych m. in. w czasopismach z Listy Filadelfijskiej, z zakresu handlu elektronicznego oraz innowacji w polskim przemyśle tekstylnym i odzieżowym. Recenzent artykułów naukowych w czasopismach z tej listy – Autex Research Journal  i Fibres and Textiles in Eastern Europe.

Od 2017 roku związany z Instytutem Włókiennictwa w Łodzi, początkowo na stanowisku pełniącego obowiązki a obecnie Dyrektora Instytutu.

Dr inż. Tomasz Czajkowski
Dyrektor Instytutu

Ukończył studia magisterskie na Wydziale Inżynierii i Marketingu Tekstyliów Politechniki Łódzkiej (obecny Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów) w zakresie towaroznawstwa włókienniczego. W roku 2011 uzyskał stopień doktora habilitowanego  w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie włókiennictwo. Do końca 2017 roku prowadził działalność naukową i dydaktyczną w macierzystej jednostce naukowej.

Jest laureatem prestiżowych nagród, stypendiów i wyróżnień, m.in. Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, Prezydium Oddziału PAN w Łodzi i Konferencji Rektorów Łódzkich Uczelni Publicznych. Był kierownikiem i realizatorem licznych projektów badawczych obejmujących badania podstawowe oraz prace B+R, czego efektem jest ponad 50 publikacji w renomowanych czasopismach z listy JCR, patenty i prezentacje na konferencjach naukowych. Ponadto jest recenzentem w wielu renomowanych czasopismach naukowych.

Od 2018 roku związany z Instytutem Włókiennictwa w Łodzi na stanowisku Z-cy Dyrektora ds. Naukowo-Badawczych.

Dr hab. inż. Maciej Boguń

Zastępca Dyrektora ds. Naukowo-Badawczych

Doktor nauk humanistycznych oraz specjalista w zakresie zarządzania, marketingu i zarządzania finansami. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w sektorze spółek skarbu państwa i przedsiębiorstw komunalnych. W latach 2006-2015 był członkiem władz spółek działających w branżach: budownictwo, zarządzanie nieruchomościami, transport miejski, inwestycje medyczne i radiofonia publiczna. Obecnie przewodniczy Radzie Nadzorczej Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz zasiada w organach prywatnych uczelni wyższych.

Wcześniej zatrudniony był na stanowiskach w administracji samorządowej – jako Pełnomocnik Prezydenta Miasta, Pełnomocnik Burmistrza Miasta i pełniący obowiązki Sekretarza Miasta. Odpowiadał za funkcjonowanie urzędu miejskiego i koordynację prac jednostek podległych. Odpowiadał również za kształtowanie i realizację strategii informacyjnej oraz promocyjnej miast, a także za kontakty z mediami oraz relacje z mieszkańcami.

Od 2017 r. związany z Instytutem Włókiennictwa. Najpierw jako Pełnomocnik Dyrektora ds. Rozwoju i Współpracy Gospodarczej, a od listopada 2018 r. jako Zastępca Dyrektora ds. Finansowych i Inwestycji.

 

 

Dr Jakub Pietkiewicz

Zastępca Dyrektora ds. Finansowych i Inwestycji

 

mgr Tatiana Winiecka

Główny Księgowy

Pełnomocnicy