O Instytucie

Home / O Instytucie

W unikalny sposób łączymy tradycję z zaawansowaną technologią

Dzięki pasji do zdobywania wiedzy i konsekwencji w zachowaniu najwyższych standardów stworzyliśmy Instytut na miarę naszych marzeń. IW to nasz wspólny sukces. Wierzymy w fascynujące możliwości innowacji włókienniczych zarówno dla ludzi, jak i dla środowiska. Nasi naukowcy mają realny wpływ na rozwój wielu dziedzin nauki. Wyniki prowadzonych przez nich badań znajdują zastosowanie w różnych obszarach gospodarki i życia społecznego.

Od początku inwestujemy w rozwój nauki. Prowadzimy badania, które odpowiadają na rzeczywiste potrzeby ludzi. Realizujemy nowoczesny model podejścia do nauki, oparty na partnerskich relacjach, również z biznesem. ŁUKASIEWICZ – Instytut Włókiennictwa to miejsce pracy, nauki, badań i dociekań – to nasze miejsce.

W Instytucie działa pięć zakładów naukowych prowadzących interdyscyplinarne projekty, sześć akredytowanych laboratoriów badawczych, bezstronny zakład certyfikacji TextilCERT oraz wydział Produkcji Doświadczalnej.

Wyznaczamy trendy i standardy dzięki naszemu ponad 70-letniemu doświadczeniu i naszej specjalizacji w branży włókienniczej.  Naszym klientom oferujemy kompleksowe rozwiązania z dopasowaną do ich potrzeb innowacyjną ofertą, która obejmuje m.in.: badania naukowe, testy laboratoryjne, certyfikację wyrobów oraz produkty i usługi.