O Instytucie

Home / O Instytucie

 

Instytut Włókiennictwa jest uznaną w kraju i na arenie międzynarodowej jednostką naukowo-badawczą o ponad 70-letniej tradycji.
Instytut realizuje interdyscyplinarne prace badawcze, rozwojowe oraz wdrożeniowe w obszarze nauk technicznych, w zakresie:

 • włókienniczej inżynierii materiałowej,
 • technologii przetwórstwa polimerów,
 • szeroko pojętej chemii włókienniczej,
 • biotechnologii przemysłowej,
 • nanotechnologii
 • oraz ochrony środowiska.

Instytut Włókiennictwa to:
•  5 zakładów naukowych
•  6 laboratoriów badawczych
•  Produkcja doświadczalna
•  Zakład Certyfikacji Textil-Cert

OBSZARY DZIAŁANIA
Instytut Włókiennictwa obecnie prowadzi badania naukowe i prace rozwojowo-wdrożeniowe w zakresie:

 • Materiałów włókienniczych wpływających na poprawę bezpieczeństwa i jakości życia
 • Funkcjonalizacji materiałów włókienniczych i kompozytowych
 • Wyrobów tekstronicznych – SmartWear
 • Innowacyjnych struktur 3D do zastosowań technicznych
 • Biogospodarki w obszarze włókiennictwa i ochrony środowiska
 • Gospodarki o obiegu zamkniętym
 • Recyklingu odpadów włókienniczych
 • Dekoracyjnych tkanin odtworzeniowych do rewitalizacji obiektów zabytkowych – ReviTex
 • Badań antropometrycznych m.in. dla służb mundurowych
 • IW jako jedyny w Polsce prowadzi procesy certyfikacji, wykonuje badania i wydaje certyfikaty dla wyrobów na znak STANDARD 100 by OEKO-TEX®

 

Ulotka o IW


 

HR Excellence in Research

Komisja Europejska przyznała Instytutowi Włókiennictwa logo HR Excellence in Research i tym samym potwierdziła, że Instytut stwarza stymulujące i sprzyjające środowisko pracy dla naukowców.

Europejska Karta Naukowca

W dniu 12 maja 2016 r. Instytut Włókiennictwa podpisał deklarację wsparcia dla „Europejskiej Karty Naukowca” oraz „Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych”. Instytut Włókiennictwa dołącza do grona instytucji naukowo-badawczych i akademickich uznających wartość zasad zawartych w tych dokumentach i zobowiązuje się do ich stosowania.

Zasady te korespondują z polityką naukowo-badawczą i kadrową prowadzoną przez Instytut Włókiennictwa. Celem jest zwiększenie atrakcyjności oferty Instytutu dla badaczy poprzez zapewnienie im korzystnych warunków pracy, podniesienie jakości badań naukowych i innowacji oraz zwiększenie mobilności międzynarodowej.

Poprzez wdrożenie Karty i Kodeksu Instytut Włókiennictwa potwierdza swój plan wspierania wysiłków Komisji Europejskiej by przyczyniać się do rozwoju otwartego i atrakcyjnego rynku nauki europejskiej dla kadry naukowców w ERA – Europejskiej Przestrzeni Badawczej.

Europejska Karta Naukowca
Deklaracja Instytutu Włókiennictwa
Strategia rozwoju kadr naukowych

HR strategy IW – English version