Nowe zakłady naukowe w IW

Nowe zakłady naukowe w IW

Wraz z nowym rokiem w Instytucie Włókiennictwa rozpoczął działalność nowy zakład naukowy –  Zakład Włóknin Kompozytów i Procesów Wykończalniczych, którego kierownikiem została dr inż. Anetta Walawska.

Zakład ten będzie prowadził prace naukowo-badawcze, rozwojowe i wdrożeniowe w zakresie wytwarzania i modyfikacji funkcjonalnych materiałów włóknistych, bazujących głównie na różnego typu włókninach, m.in. igłowanych, puszystych, zgrzewanych, przeszywanych uzyskiwanych techniką pneumotermiczną (melt-blown), a także opracowywania nowych materiałów kompozytowych z wykorzystaniem różnego typu struktur włóknistych.

Będą tam również realizowane prace badawcze związane z wykorzystaniem mikro- i nanotechnologii w funkcjonalizacji materiałów włókienniczych, badania zmierzające do opracowania proekologicznych technologii obróbki wstępnej, barwienia i modyfikacji wyrobów włókienniczych, a także badania w zakresie poprawy efektywności energetycznej technologii wykończalniczych.

Działalność Zakładu Włóknin Kompozytów i Procesów Wykończalniczych będzie obejmować także badania w zakresie przetwarzania odpadów włókienniczych, wpisujące się w zagadnienia związane z gospodarką o obiegu zamkniętym.

Zakład będzie również stanowić wsparcie naukowe dla Wydziału Produkcji Doświadczalnej IW.

Jednocześnie z początkiem roku  Zakład Naukowy Chemii Włókienniczej i Modyfikacji Wyrobów przekształcił się w Zakład Naukowy Inżynierii Środowiska, którego kierownikiem została dr inż. Renata Żyłła.

Główny profil działalności tego zakładu naukowego będzie skupiał się, jak sama nazwa wskazuje, wokół ochrony środowiska i poprawy jego stanu. Opracowywane będą tam nowe technologie włókiennicze charakteryzujące się niską energochłonnością i zużyciem surowców.

Wykorzystując dotychczasowe doświadczenie i wiedzę w dziedzinie oczyszczania ścieków i zamykania obiegu wody, zagospodarowania powstających odpadów stałych i ochrony powietrza, prowadzone będą prace nad modyfikacją wyrobów włókienniczych w celu nadania im nowych właściwości w zakresie ochrony człowieka i środowiska przed szkodliwymi czynnikami.

Otwarcie nowego zakładu i przekształcenie drugiego to jeden z etapów rozwoju Instytutu Włókiennictwa. Jest to odpowiedź na potrzeby i trendy społeczne oraz rynkowe jak również element strategii, która ma na celu umocnienie pozycji Instytutu jako lidera naukowego i partnera biznesowego dla przemysły włókienniczego w Polsce.