Strona Sieci Badawczej Łukasiewicz – już działa

Już działa strona internetowa nowo powstałej Sieci Badawczej Łukasiewicz www.lukasiewicz.gov.pl, której częścią z dniem 1 kwietnia stał się Instytut Włókiennictwa.

Głównym zadaniem Sieci Badawczej Łukasiewicz jest prowadzenie badań o kluczowym znaczeniu i komercjalizacja ich wyników. W skład sieci, wraz z Instytutem Włókiennictwa, wchodzi 38 instytutów badawczych, w których zatrudnionych jest niemal 8 tysięcy pracowników. Instytuty zlokalizowane są w 11 miastach. Powstanie Sieci Badawczej Łukasiewicz pozwoli osiągnąć „efekt skali” i umożliwi tworzenie kompleksowych ofert usług badawczych dla przedsiębiorców w oparciu o ich wspólny potencjał.

Współpraca z przedsiębiorcami już od dawna stanowi jeden z filarów działalności Instytutu Włókiennictwa, dlatego też tak dobrze wpisuje się on w założenia nowo powstałej Sieci. Instytut oferuje szeroki zakres badań i usług dla biznesu z wykorzystaniem swojego nowoczesnego zaplecza laboratoryjnego i technologicznego. A głównym zadaniem IW jest komercjalizacja nowoczesnych rozwiązań opracowywanych w Instytucie. Chcemy wspierać w ten sposób rozwój innowacyjności polskiej gospodarki.

Sprawdź naszą ofertę dla biznesu: http://iw.lodz.pl/biznes/