Maseczki z certyfikatem OEKO-TEX®

Maseczki z certyfikatem OEKO-TEX®

Łukasiewicz – Instytut Włókiennictwa jako jedyny w Polsce prowadzi procesy certyfikacji, wykonuje badania i wydaje certyfikaty dla wyrobów włókienniczych na znak STANDARD 100 by OEKO-TEX®.

Maseczki z certyfikatem STANDARD 100 by OEKO-TEX® nie zawierają substancji szkodliwych.

Obecnie, gdy wszyscy jesteśmy zobowiązani do zasłaniania ust i nosa, noszenie maseczek (czasami przez dłuższy czas) związane jest kontaktem materiałów włókienniczych ze skórą. Różnego rodzaju środki chemiczne zastosowane do produkcji wyrobów włókienniczych mogą powodować np. podrażnienia, uczulenia, alergie. Certyfikat STANDARD 100 by OEKO-TEX® potwierdza, że w wyrobie nie ma takich substancji szkodliwych, przez co używanie takich maseczek jest bezpieczne pod kątem „humanoekologicznym”.

Natomiast certyfikat STANDARD 100 by OEKO-TEX® nie potwierdza właściwości ochronnych (np. ochrony przed wirusami) w rozumieniu przepisów i norm jakie dotyczą środków ochrony indywidualnej, czyli maseczek medycznych i ochronnych, przeznaczonych m.in. dla pracowników służby zdrowia i osób chorych na COVID19.

Co to jest OEKO-TEX®?

OEKO-TEX® jest grupą 18 instytutów badawczych z Europy i Japonii, która działa na rzecz badań i rozwoju ekologii wyrobów włókienniczych. Instytuty OEKO-TEX® prowadzą m.in. certyfikację Standard 100 by OEKO-TEX®.

STANDARD 100 by OEKO-TEX® jest spójnym, niezależnym na całym świecie systemem badania i certyfikacji wyrobów włókienniczych.

Certyfikat STANDARD 100 by OEKO-TEX® potwierdza, że produkty, którym przyznano ten znak, nie zawierają substancji szkodliwych dla zdrowia człowieka m.in. pestycydów, chlorofenoli, formaldehydu, barwników alergizujących, zabronionych barwników azowych i metali ciężkich.