Maseczki ochronne dla oddziałów pediatrycznych ICZMP i Fundacji Gajusz

Maseczki ochronne dla oddziałów pediatrycznych ICZMP i Fundacji Gajusz

Łukasiewicz – Instytut Włókiennictwa w ramach wolontariatu pracowniczego wyprodukował kilkaset jednorazowych maseczek, które przekazaliśmy zaprzyjaźnionym instytucjom i organizacjom.

500 sztuk maseczek z wkładem z włókniny hydrofobowej trafiło na oddziały pediatryczne Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki, natomiast 250 maseczek przekazaliśmy Fundacji Gajusz.

Choć na co dzień nie zajmujemy się szyciem maseczek, bardzo chcieliśmy zaangażować się i pomóc tym, którzy każdego dnia zmagają się z epidemią Covid19. Ten niewielki w skali potrzeb, ale ważny z naszej perspektywy projekt pozwolił nam znaleźć się w gronie organizacji i firm, które aktywnie włączyły się w działania wspierające walkę z Covid19.

Łukasiewicz – Instytut Włókiennictwa od 75 lat realizuje projekty z zakresu innowacji włókienniczych. Prowadzi badania w obszarze innowacji technologii włókienniczych, dostarczając na rynek produkty i technologie o strategicznym znaczeniu dla gospodarki.

Jest częścią Sieci Badawczej Łukasiewicz – 35 instytutów badawczych zlokalizowanych w 11 miastach w Polsce, które tworzą trzecią największą sieć badawczą w Europie.