Ł-IW oraz MORATEX rozpoczynają współpracę

Ł-IW oraz MORATEX rozpoczynają współpracę

Dyrektor Łukasiewicz – Instytutu Włókiennictwa dr inż. Tomasz Czajkowski oraz Dyrektor Instytutu Technologii i Bezpieczeństwa „MORATEX” dr hab. inż. Marcin Struszczyk podpisali umowę o współpracy w obszarze naukowo-badawczym oraz biznesowym.

Strony umowy zobowiązały się m.in. do rozwijania i wykorzystania posiadanego potencjału badawczo-naukowego, realizacji wspólnych badań i prac badawczych oraz konsultacji wybranych przedsięwzięć naukowych.

Instytut Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX” jest instytutem badawczym działającym na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o instytutach badawczych, rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 maja 2006 roku.

Działalność i misja Instytutu Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX” jest zgodna lub powiązana z założeniami Programu Horyzont 2020 Unii Europejskiej (w tym w szczególności w obszarze Security), który stanowi podstawowy instrument realizacji celu strategicznego, jaki wyznaczyła Rada Europejska, tzn.: przekształcenie Unii Europejskiej w bezpieczny obszar z najbardziej konkurencyjną i dynamiczną, opartą na wiedzy gospodarkę, zdolną do zapewnienia trwałego wzrostu gospodarczego, stworzenia liczniejszych i lepszych miejsc pracy oraz zagwarantowania większej spójności społecznej.

Łukasiewicz – Instytut Włókiennictwa od 75 lat realizuje projekty z zakresu innowacji włókienniczych. Jest jednostką notyfikowaną w zakresie środków ochrony indywidualnej. Posiada akredytowane laboratoria badawcze i jednostkę certyfikującą wyroby i usługi. Instytut wykonuje badania wyrobów włókienniczych, prowadzi ocenę zgodności odzieży ochronnej i rękawic (PPE), jako jedyny ośrodek w Polsce prowadzi certyfikację na znak Standard 100 by OEKO-TEX®, Bezpieczny dla dziecka, Bezpieczny dla Niemowląt, Przyjazny dla Człowieka, certyfikację zgodności wyrobów i usług z dokumentami normatywnymi oraz certyfikację STeP by OEKO-TEX®.
Od 1 kwietnia 2019 jest częścią Sieci Badawczej Łukasiewicz.