Ł-IW oraz Bionanopark łączą siły

Ł-IW oraz Bionanopark łączą siły

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Włókiennictwa oraz Bionanopark sp. z o.o. podpisali umowę o współpracy w obszarze działalności badawczo-rozwojowej, upowszechniania nowych rozwiązań techniczno-technologicznych oraz komercjalizacji wyników badań.

Współpraca nauki i biznesu to jedno z najważniejszych narzędzi służących podnoszeniu konkurencyjności oraz innowacyjności gospodarki opartej na wiedzy. Tworzenie przestrzeni dla współdziałania instytutów badawczych, uczelni, parków technologicznych, funduszy inwestycyjnych oraz przedsiębiorców są kluczowe dla budowania takiej właśnie gospodarki – tłumaczy dr hab. inż. Maciej Boguń, z-ca Dyrektora ds. Naukowo-Badawczych Łukasiewicz – Instytutu Włókiennictwa. – Jestem przekonany, że potencjał obu instytucji przełoży się nie tylko na dobre projekty badawczo-rozwojowe, realizowane w konsorcjach z biznesem, ale również wspólną realizację usług badawczo-rozwojowych pozwalających na wykorzystanie posiadanej przez nas infrastruktury – dodaje dyrektor Boguń.

Łukasiewicz – Instytut Włókiennictwa od 75 lat realizuje projekty z zakresu innowacji włókienniczych. Jest jednostką notyfikowaną w zakresie środków ochrony indywidualnej. Posiada 4 zakłady naukowe, w których pracuje wysoce wyspecjalizowana kadra, akredytowane laboratoria badawcze oraz jednostkę certyfikującą wyroby i usługi. Instytut wykonuje badania wyrobów włókienniczych, prowadzi ocenę zgodności odzieży ochronnej i rękawic (PPE), jako jedyny ośrodek w Polsce prowadzi certyfikację na znak Standard 100 by OEKO-TEX®, Bezpieczny dla dziecka, Bezpieczny dla Niemowląt, Przyjazny dla Człowieka, certyfikację zgodności wyrobów i usług z dokumentami normatywnymi oraz certyfikację STeP by OEKO-TEX®.

Od 1 kwietnia 2019 jest częścią Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Bionanopark jest parkiem naukowo-technologicznym z ofertą badawczą, inwestycyjną oraz inkubacyjną skierowaną do firm i instytucji działających w obszarze zaawansowanych technologii. To nie tylko centrum wdrożeniowe z nowoczesnymi laboratoriami badawczymi, ale i inkubator dla innowacyjnych przedsiębiorców, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z biznesem. Firmy skupione w tym miejscu, oprócz zaplecza infrastrukturalnego, mogą liczyć także na wsparcie merytoryczne.