Kontakt

Home / Kontakt

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Włókiennictwa
Brzezińska 5/15
92-103 Łódź

NIP: 724-000-06-64
REGON: 000050239

http://iw.lodz.pl
info@iw.lodz.pl
tel.: +48 42 61 63 100
fax +48 42 67 92 638

Recepcja:
tel.: +48 42 61 63 210

Inne lokalizacje:

Gdańska 118
90-520 Łódź
info_gdanska@iw.lodz.pl
tel.: +48 42 25 34 404
fax +48 42 25 34 490

Recepcja:
tel.: +48 42 25 34 400

Śnieżna 5
92-103 Łódź
info@iw.lodz.pl
tel.: +48 42 61 63 100
fax +48 42 67 92 638

Sekretariat

Sekretariat
ul. Brzezińska 5/15
e-mail: info@iw.lodz.pl
tel.: +48 42 61 63 100
fax.: +48 42 67 92 638

Sekretariat
ul. Gdańska 118
e-mail: info_gdanska@iw.lodz.pl
tel.: +48 42 25 34 404
fax.: +48 42 25 34 490

Dyrekcja

Dyrektor
dr inż. Tomasz Czajkowski
ul. Brzezińska 5/15
e-mail: info@iw.lodz.pl
tel.: +48 42 61 63 100
fax.: +48 42 67 92 638

Zastępca Dyrektora ds. Naukowych
dr hab. inż. Maciej Boguń
ul. Brzezińska 5/15
e-mail: info@iw.lodz.pl
tel.: +48 42 61 63 100
fax.: +48 42 67 92 638

Zastępca Dyrektora ds. Inwestycji i Rozwoju
dr Jakub Pietkiewicz
ul. Brzezińska 5/15
e-mail: info@iw.lodz.pl
tel.: +48 42 61 63 100
fax.: +48 42 67 92 638

Główny Księgowy

Główny Księgowy
mgr Tatiana Winiecka
ul. Brzezińska 5/15
e-mail: winiecka@iw.lodz.pl
tel.: +48 42 61 63 102

Pełnomocnicy

Pełnomocnik Dyrektora ds. Naukowych
dr hab. inż. Małgorzata Cieślak, prof. IW
ul. Gdańska 118
e-mail: cieslakm@iw.lodz.pl
tel.: +48 42 25 34 405

Pełnomocnik Dyrektora ds.Produkcji Doświadczalnej
mgr inż. Andrzej Majchrzak
ul. Brzezińska 1/3
e-mail: majchrzak@iw.lodz.pl
tel.: +48 42 61 63 240

Pełnomocnik Dyrektora ds. Ochrony Informacji Niejawnych i Obronności
mgr Dariusz Banachowicz
ul. Brzezińska 5/15
e-mail: dbanachowicz@iw.lodz.pl
tel.: +48 42 61 63 106

Pełnomocnik Dyrektora ds. Systemu Jakości
mgr inż. Jolanta Sołtyszewska
ul. Brzezińska 1/3
e-mail: soltyszewska@iw.lodz.pl
tel.: +48 42 61 63 270

Inspektor Ochrony Danych

Inspektor Ochrony Danych
mgr Dariusz Banachowicz
e-mail: dbanachowicz@iw.lodz.pl
tel.: +48 42 61 63 106

Inspektor BHP i P.POŻ

Inspektor BHP i P.POŻ
mgr Marek Krzeczewski
e-mail: mkrzeczewski@iw.lodz.pl
tel.: +48 42 61 63 215

Zakłady Naukowe

Zakład Naukowy Inżynierii Środowiska
Ul. Brzezińska 5/15
e-mail: zylla@iw.lodz.pl
tel.: +48 42 61 63 111

Zakład Naukowy Mechanicznych Technologii i Wzornictwa Wyrobów Włókienniczych
ul. Gdańska 118
e-mail: ewitczak@iw.lodz.pl
tel.: +48 42 25 34 455

Zakład Naukowy Włóknin, Kompozytów i Procesów Wykończalniczych
ul. Brzezińska 5/15
e-mail: awalawska@iw.lodz.pl
tel.: +48 42 61 63 114

Zakład Naukowy Niekonwencjonalnych Technik i Wyrobów Włókienniczych
ul. Gdańska 118
e-mail: cieslakm@iw.lodz.pl
tel.: +48 42 26 34 405

Zakład Naukowy Technologii Dziewiarskich i Odzieżownictwa
ul. Gdańska 118
e-mail: emielicka@iw.lodz.pl
tel.: +48 42 25 34 488

Laboratoria Badawcze

Laboratorium Badań Chemicznych i Analiz Instrumentalnych
ul. Brzezińska 5/15
e-mail: jpiestrzeniewicz@iw.lodz.pl
tel.: +48 42 61 63 130

Laboratorium Badań Włókienniczych Wyrobów Medycznych
ul. Brzezińska 5/15
e-mail: mkiwala@iw.lodz.pl
tel.: +48 42 61 63 143

Laboratorium Badań Surowców i Wyrobów Włókienniczych
ul. Gdańska 118
e-mail: bwitkowska@iw.lodz.pl
tel.: +48 42 25 34 419

ul. Brzezińska 5/15
e-mail: jandrysiak@iw.lodz.pl
tel.: +48 42 61 63 142

Laboratorium Badań Palności Wyrobów
ul. Gdańska 118
e-mail: mszejna@iw.lodz.pl
tel.: +48 42 25 34 435

Laboratorium Badań Własności Elektrostatycznych
ul. Gdańska 118
e-mail: swrobel@iw.lodz.pl
tel.: +48 42 25 34 430

Laboratorium Badań Ekologii Tekstyliów i Środowiska Pracy
ul. Gdańska 118
e-mail: ekologia@iw.lodz.pl
tel.: +48 42 25 34 422, 425, 429

Zakład Certyfikacji TEXTIL-CERT

ul. Gdańska 118
e-mail: cert@iw.lodz.pl
tel.: +48 42 25 34 432

Wydział Produkcji Doświadczalnej

ul. Brzezińska 1/3
e-mail: produkcja@iw.lodz.pl
tel.: +48 42 61 63 240, 241, 242

Dział Spraw Pracowniczych

ul. Brzezińska 5/15
e-mail: kadry@iw.lodz.pl
tel.: +48 42 61 63 198

Dział Administracji

ul. Brzezińska 5/15
e-mail: tmarczewska@iw.lodz.pl 
tel.: +48 42 61 63 205

Dział Handlowy

ul. Brzezińska 1/3
e-mail: sprzedaz@iw.lodz.pl
tel.: +48 42 61 63 265
fax.: +48 42 67 92 787

Dział Zapewnienia Jakości

ul. Brzezińska 1/3
e-mail: soltyszewska@iw.lodz.pl
tel.: +48 42 61 63 270

Dział Finansowo-Księgowy

ul. Brzezińska 5/15
e-mail: ksiegowosc@iw.lodz.pl
tel.: +48 42 61 63 220

Dział Kosztów

ul. Brzezińska 5/15
e-mail: koszty@iw.lodz.pl
tel.: +48 42 61 63 225

Dział IT

ul. Brzezińska 5/15
e-mail: it@iw.lodz.pl
tel.: +48 42 61 63 230

Administrator Sieci
ul. Brzezińska 5/15
e-mail: duniec@iw.lodz.pl
tel.: +48 42 61 63 231

ul. Gdańska 118
e-mail: it@iw.lodz.pl
tel.: +48 42 25 34 442

Dział Obsługi i Współpracy z Zagranicą

ul. Brzezińska 5/15
e-mail: alis@iw.lodz.pl
tel.: +48 42 61 63 186

Dział Marketingu

ul. Brzezińska 5/15
e-mail: marketing@iw.lodz.pl
tel.: +48 42 61 63 250

Główny Specjalista ds. Technicznych i Inwestycji

ul. Brzezińska 1/3
e-mail: tbaranski@iw.lodz.pl
tel.: +48 42 61 63 285

Dział Techniczny i Inwestycji

ul. Brzezińska 1/3
e-mail: techniczny@iw.lodz.pl
tel.: +48 42 61 63 200

ul. Gdańska 118
e-mail: techniczny@iw.lodz.pl
tel.: +48 42 25 34 400