Konkurs na Z-cę dyrektora ds. inwestycji i rozwoju Instytutu Włókiennictwa

Konkurs na Z-cę dyrektora ds. inwestycji i rozwoju Instytutu Włókiennictwa

Zapraszamy serdecznie do składania zgłoszeń na stanowisko: Z-ca dyrektora ds inwestycji i rozwoju Instytutu Włókiennictwa w Łodzi.

Kandydat na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Inwestycji i Rozwoju Instytutu Włókiennictwa powinien wykazać, że:

1) posiada co najmniej stopień naukowy doktora;

2) korzysta z pełni praw publicznych;

3) posiada doświadczenie w zarządzaniu zespołami pracowniczymi;

4) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

5) posiada wiedzę z zakresu funkcjonowania instytutów badawczych zgodnie z ustawą z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych oraz innymi przepisami dotyczącymi państwowych osób prawnych.”

   Czytaj więcej….

Jeżeli interesują Cię aktualne oferty pracy w innych instytutach badawczych nadzorowanych przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, wejdź na stronę www.mpit.gov.pl/nabory_do_instytutow_badawczych i znajdź ofertę dla siebie!