Konferencja podsumowująca projekt ENTeR

Konferencja podsumowująca projekt ENTeR

10 listopada 2020 r. o godz. 10.00 odbędzie się konferencja podsumowująca realizację projektu ENTeR (Expert Network for Textile Recycling). Wydarzenie zostanie zorganizowane w formule webinaru przez lidera projektu – CENTROCOT.

Na spotkaniu oprócz przedstawienia wypracowanych przez Partnerów rezultatów projektu zaprezentowane zostaną wyzwania związane z tematyką innowacyjnego recyklingu oraz gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ).

Sektor włókienniczo-odzieżowy wnosi ważny wkład do gospodarki UE. Z drugiej strony sektor ten uznaje się obecnie za jedno z największych źródeł zagrożeń dla środowiska naturalnego (wg Product Stewardship Institute drugie po przetwórstwie ropy naftowej i gazu). Projekt ENTeR promuje współpracę między przedsiębiorstwami włókienniczymi a ośrodkami badawczo-innowacyjnymi w celu zapobieżenia wyczerpaniu nieodnawialnych zasobów wykorzystywanych w produkcji wyrobów włókienniczych oraz ograniczenia ilości odpadów tekstylnych, powstających w tych procesach.

Jego osiągnięcie było możliwe poprzez opracowanie:

– Agendy Strategicznej dotyczącej zarządzania odpadami włókienniczymi i ich recyklingu, identyfikującej obszary działań stymulujące transformację w kierunku GOZ,

– Pilot Cases, pilotażowych badań demonstrujących rozwiązanie rzeczywistych problemów związanych z gospodarką poprodukcyjnymi odpadami włókienniczymi,

– modułów szkoleniowych z zakresu GOZ oraz

– modelu współpracy pomiędzy Partnerami naukowymi i biznesowymi w oparciu o narzędzie on-line (platformę „dopasowującą” materiały) i wspólnie dzieloną wiedzę i doświadczenie z zakresu eko-projektowania (eco-design) oraz efektywnego gospodarowania zasobami surowców (resource efficiency).

Partnerzy projektu reprezentują 5 europejskich krajów: Włochy, Niemcy, Czechy, Polskę i Węgry.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Rejestracja na webinar: https://zoom.us/webinar/register/WN_ZejjU2igScy1ShWuLP-fSA

Więcej informacji: https://www.centrocot.it/portfolio/enter-final-conference-10th-november-10-00-am/

Film o projekcie: https://www.interreg-central.eu/Content.Node/ENTER—Expert-Network-on-Textile-Recycling.mp4

Agenda: