Konferencja ENTeR już 26 września!

 

 

 

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – INSTYTUT WŁÓKIENNICTWA partner projektu CE1136 ENTeR – EXPERT NETWORK ON TEXTILE RECYCLING realizowanego w ramach programu INTERREG CENTRAL EUROPE zaprasza do udziału w Konferencji, która dotyczyć będzie zagadnień Gospodarki o Obiegu Zamkniętym (GOZ) ze szczególnym uwzględnieniem branży tekstylno-odzieżowej oraz dotychczasowych działań podjętych w ramach projektu ENTeR.

Zakres merytoryczny Konferencji obejmie m.in. zagadnienia:

– innowacyjnych technologii materiałowych (o potencjale wdrożeniowym), które pozwolą uzyskać redukcję poprodukcyjnych odpadów włókienniczych, a także ich ponowne wykorzystanie w nowych materiałach do zastosowań technicznych (recykling materiałowy);

– zmniejszenia zużycia energii poprzez ograniczenie procesów związanych z gospodarowaniem odpadami (np. zużycie energii w procesach magazynowania, transportu, utylizacji);

– zastosowania podejścia Life Cycle Design w sektorze włókienniczym, w celu opracowania nowych, bardziej trwałych produktów.

Konferencja skierowana jest do przedsiębiorstw, które szukają wsparcia w zarządzaniu odpadami włókienniczymi. Mamy nadzieję, że prezentacje plenarne, a następnie sesja warsztatowa z udziałem przedstawicieli administracji państwowej będą formułą sprzyjającą dyskusji i wymianie praktycznych doświadczeń.

Konferencja ENTeR organizowana w dniu 26 września 2019 w Kościelisku k/Zakopanego będzie spotkaniem towarzyszącym XXXV Seminarium Polskich Chemików Kolorystów organizowanym co roku przez Stowarzyszenie Polskich Chemików Kolorystów i Fundację Rozwoju Polskiej Kolorystyki. Tegoroczna edycja odbędzie się w dniach 25-27 września 2019 w Domu Wczasowym AMW w Zakopanem-Kościelisku.

Jesteśmy przekonani o potrzebie współpracy z Państwem, która przyczyni się do:

– budowania relacji pomiędzy wszystkimi stronami zaangażowanymi w GOZ,

– a przede wszystkim do recyklingu materiałów włókienniczych (technicznych i odzieżowych) – czego efektem mogą być nowe innowacyjne produkty i technologie.

Zainteresowane firmy prosimy o kontakt: ledakowicz@iw.lodz.pl oraz grzywacz@iw.lodz.pl (ilość miejsc ograniczona)
Informacje o projekcie ENTeR: https://www.interreg-central.eu/Content.Node/3.html

Konferencja współfinansowana ze środków programu Interreg Central Europe w ramach EFRR i ze środków finansowych na naukę w latach 2018-2020 przyznanych na realizację projektu międzynarodowego współfinansowanego.