KF/ZP-236-33/18 Modernizacja pomieszczeń nr 02 i 011 adaptowanych dla potrzeb zakładu BZM w ramach tematu BZM 2701 „Innowacyjne włókiennictwo 2020+” w zakładzie przy ul. Gdańskiej 118 w Łodzi

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. SIWZ
3. STWIOR
4. Opis instalacje sanitarne
5. Przedmiar instalacje sanitarne
6. Rysunek 1 instalacja wentylacji
7. Rysunek 2 instalacja wod.-kan_
8. Rysunek 3 instalacja sprężonego powietrza
9. Przedmiar instalacje elektryczne
10. Projekt wewnętrzny instalacji
11. Rysunek 1 instalacje elektr. istn.
12. Rysunek 2 tablica T1 stan istn.
13. Rysunek 3 instalacje ośw. stan projektowy
14. Rysunek 4 instalacje gniazd i siły stan projektowy
15. Rysunek 5 Tablica T1 stan projektowy
16. Specyfikacja techniczna STWiOR
17. Adaptacja budowlana – OPIS TECHNICZNY
18. Informacja BiOZ do adaptacji budowlanej dziewiarni
19. PRZEDMIAR adaptacja Dziewiarni
20. Rysunek 1 rzut pomieszczeń -projekt budowlany adaptacji
21. STWiOR adaptacja budowlana pomieszczeń 02 i 011 Gdańska 118
22. PRZEDMIARY
23. Informacja z otwarcia ofert
24.unieważnienie postępowania 33.18