KF/ZP- 236-01/15 Środek wiążący- wodna dyspersja polimeru na bazie estrów kwasu akrylowego