Zakład Naukowy Chemii Włókienniczej i Modyfikacji Wyrobów

Home / Jednostki IW / Zakład Naukowy Chemii Włókienniczej i Modyfikacji Wyrobów

Zakład Naukowy Chemii Włókienniczej i Modyfikacji Wyrobów

Zakład Naukowy Chemii Włókienniczej i Modyfikacji Wyrobów, prowadzi badania naukowe, prace badawczo-rozwojowe, wdrożeniowe oraz usługowe w zakresie:

1. Nowych materiałów i technologii

 • Mikro- i nanotechnologia włókiennicza, w tym materiały bioaktywne do zastosowań w ochronie zdrowia człowieka,
 • Wykorzystanie procesów biotechnologicznych w technologiach włókienniczych,
 • Badania w zakresie włókienniczych materiałów o właściwościach barierowych dla czynników fizycznych i biologicznych (np. UV, mikroorganizmy),
 • Wyroby techniczne o właściwościach maskujących oraz tłumiących pola elekromagnetyczne,
 • Nowe kierunki badań nad przetwarzaniem polimerów i ich modyfikacją,
 • Włókniny pneumotermiczne (melt-blow) na bazie poliolefin i polimerów biodegradowalnych i ich kompozyty m.in. z chitozanem, węglem aktywnym do zastosowania w ochronie środowiska, technice i medycynie.

2. Ochrony środowiska

 • Zagadnienia ochrony środowiska w polskim przemyśle włókienniczym – analiza i wdrażanie dyrektyw UE,
 • Kompleksowa obróbka ścieków pofarbiarskich z wykorzystaniem filtracji membranowej, metod biologicznych oraz zaawansowanego utleniania,
 • Proekologiczne technologie wykończalnicze, między innymi nadtlenkowe metody okresowego bielenia wyrobów z włókien bawełny i lnu,
 • Energooszczędny proces apreturowania tkanin metodą „mokro na mokro”, z wykorzystaniem techniki odsysania próżniowego do odwadniania wyrobów włókienniczych.

3. Racjonalna gospodarka wodno-ściekowa w przemyśle włókienniczym – technologie odzysku wody i ciepła ze ścieków włókienniczych oraz prowadzi prace w zakresie:

 • Pomiaru barwy i recepturowania,
 • Szkoleń, ekspertyz i doradztwa specjalistycznego w zakresie technologii wykończalniczych i inżynierii środowiska,
 • Działalności normalizacyjnej

GALERIA