Laboratorium Badań Własności Elektrostatycznych

Home / Jednostki IW / Laboratorium Badań Własności Elektrostatycznych

Laboratorium akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji w odniesieniu do PN-EN ISO/IEC 17025: 2005+Ap1:2007, w zakresie badań elektrycznych i elektronicznych wyrobów włókienniczych.

Laboratorium Badań Własności Elektrostatycznych wykonuje badania właściwości elektrostatycznych pokryć podłogowych, gotowych podłóg, odzieży ochronnej (materiały i wyroby), surowców i wyrobów włókienniczych oraz folii wg norm krajowych, międzynarodowych oraz własnych procedur badawczych.

Podstawowa działalność Laboratorium obejmuje wykonywanie badań właściwości elektrostatycznych w zakresie:

  • napięcia elektrostatycznego w „teście chodzenia”,
  • rezystancji elektrycznej powierzchniowej, skrośnej, upływu, liniowej,
  • czasu zaniku ładunku metodą indukcyjną, tryboelektryczną i metodą wyładowań koronowych

O laboratorium:

Laboratorium jest wyposażone w aparaturę niezbędną do wykonania pełnego zakresu badań m.in.:

  • Wielkogabarytową komorę klimatyzacyjną HCZ 0030 L (M) firmy HERAEUS:

– kubatura: 28 m3
– zakres temperatury: 10 ÷ 45°C
– zakres wilgotności względnej powietrza: 25 ÷ 90%

  • Komorę klimatyzacyjną typu „Walk in” firmy CHŁODPOL:

–  kubatura: 16 m3
–  zakres temperatury: 15 ÷ 30°C
–  zakres wilgotności względnej powietrza: 15 ÷ 50%

Laboratorium Badań Własności Elektrostatycznych posiada akredytację PCA nieprzerwanie od 1995 roku (w ramach akredytacji Laboratoriów Badawczych AB 029).

Laboratorium prowadzi badania dla potrzeb oceny i certyfikacji wyrobów włókienniczych.

Laboratorium Badań Własności Elektrostatycznych jest organizatorem i koordynatorem międzylaboratoryjnych badań porównawczych oraz uczestniczy w badaniach biegłości i/lub w porównaniach międzylaboratoryjnych PT/ILC.

Personel laboratorium bierze udział w pracach normalizacyjnych Komitetu Technicznego Nr 143 ds. Elektryczności Statycznej.