Interdyscyplinarna Pracownia Tekstroniki

Interdyscyplinarna Pracownia Tekstroniki

Jeszcze w tym roku w Ł-IW uruchomiona zostanie Interdyscyplinarna Pracownia Tekstroniki. Nowoczesne stanowiska badawcze wyposażone będą w specjalistyczną aparaturę i oprogramowanie. To odpowiedź na rosnące zainteresowanie przedsiębiorstw wielu sektorów gospodarki, które chcą wykorzystać nowoczesne technologie w wyrobach tekstylnych i odzieżowych monitorujących np. funkcje życiowe.

Badania nad rozwiązaniami tekstronicznymi rozpoczęliśmy w 2005 roku, realizując projekty międzynarodowe i krajowe pod kierownictwem prof. Małgorzaty Cieślak. Opracowane zostały między innymi rozwiązania objęte ochroną patentową tj. nitka elektroprzewodząca, taśma konduktywna, liniowy elastyczny wyrób włókienniczy do zastosowań tekstronicznych, moduł tekstroniczny i wyrób tekstroniczny z takim modułem czy odzież tekstroniczna, nagradzane na międzynarodowych wystawach wynalazków i innowacji, m.in. Brussels Innova 2014, Seoul International Invention Fair 2014. Modułowy wyrób tekstroniczny wyróżniony został w kategorii produkt przyszłości jednostki naukowej na XVIII edycji konkursu Polski Produkt Przyszłości.

Rozszerzając nasz potencjał badawczy, zapraszamy do współpracy specjalistów zainteresowanych tą tematyką badawczą.

 

Nagrody otrzymane za rozwiązania tekstroniczne:

Złoty medal na X Międzynarodowych Targach Wynalazków i Innowacji, Katowice, 22-23.06.2017, Tekstroniczny, modułowy kostium pomiarowy, Małgorzata Cieślak, Katarzyna Śledzińska, Marek Lao, Ewa Witczak, Aleksander Nawrat, Damian Bereska, Roman Koteras, Karol Jędrasiak, Krzysztof Daniec

Wyróżnienie w kategorii produkt przyszłości jednostki naukowej, XVIII edycja konkursu Polski Produkt Przyszłości, organizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa, 7.12.2015, Modułowy wyrób tekstroniczny, Małgorzata Cieślak, Katarzyna Śledzińska, Marek Lao, Ewa Witczak, Aleksander Nawrat, Damian Bereska, Roman Koteras, Karol Jędrasiak, Krzysztof Daniec

Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Dyplom na XXII Giełdzie Wynalazków wystawianych i nagrodzonych medalami na międzynarodowych wystawach innowacji w 2014, Warszawa, 2015, Tekstroniczny, modułowy system pomiarowy, Cieślak M., Śledzińska K., Lao M., Witczak E., Nawrat A., Bereska D., Koteras R., Jędrasiak K., Daniec K.

Złoty medal i nagroda specjalna na Seoul International Invention Fair 2014, Seul 2014, The textronic modular measuring system, Cieślak M., Śledzińska K., Lao M., Witczak E., Nawrat A., Bereska D., Koteras R., Jędrasiak K., Daniec K.

Srebrny medal na 63 Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik, Brussels Innova 2014, Bruksela 2014, The textronic modular measuring system, Cieślak M., Śledzińska K., Lao M., Witczak E., Nawrat A., Bereska D., Koteras R., Jędrasiak K., Daniec K.

Nagroda specjalna na Międzynarodowym Salonie „Pomysły – Innowacje – Nowe Produkty – IENA 2014, Norymberga, 2014, The textronic modular measuring system, Cieślak M., Śledzińska K., Lao M., Witczak E., Nawrat A., Bereska D., Koteras R., Jędrasiak K., Daniec K.

Srebrny medal na VIII Międzynarodowej Wystawie Wynalazków i Innowacji IWIS 2014, Warszawa, 2014, The textronic modular measuring system, Cieślak M., Śledzińska K., Lao M., Witczak E., Nawrat A., Bereska D., Koteras R., Jędrasiak K., Daniec K.