Instytut Włókiennictwa dla służb mudurowych!

Instytut Włókiennictwa dla służb mudurowych!

W 25 Katalogu „Innowacje, Wdrożenia, Bezpieczeństwo, Obronność” na rok 2019 znalazła się informacja o zrealizowanym przez Instytut Włókiennictwa projekcie pt: „Pomiary sylwetek funkcjonariuszy podległych MSWiA”.
Od czasu lat 80 znacznie zmieniły się sylwetki Polaków, więc nie powinno się już bazować na tabelach rozmiarów z tamtego okresu. Jest to dobry powód do przeprowadzenia nowych badań. Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Włókiennictwa, Politechnika Warszawska oraz Medcore Sp. z o.o zrealizowały wspólnie program badań antropometrycznych funkcjonariuszy służb resortu spraw wewnętrznych i administracji. Wnioski nie pozostawiają złudzeń – należy wdrożyć nowe tabele. Policja i Straż Graniczna już wyraziły swoje zainteresowanie.
Zachęcamy do zapoznania się z publikacją (projekt IW na stronie 25):
http://portal-mundurowy.pl/images/wydawnictwa/Katalog2019.pdf