Instytut Technik i Technologii Dziewiarskich „TRICOTEXTIL”

„Instytut Technik i Technologii Dziewiarskich TRICOTEXTIL od roku 1995 był jednostką badawczo-rozwojową powstałą w wyniku przekształceń i zmian nazwy jednostki, która funkcjonowała od 1948 r. jako: Centralne Laboratorium Przemysłu Dziewiarskiego , a następnie Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Dziewiarskiego TRICOMED.”