Współpraca

Home / Działalność naukowa / Współpraca

 

Instytut Włókiennictwa prowadzi szeroką współpracę z jednostkami naukowymi i badawczo-rozwojowymi w kraju i zagranicą.
Współpraca ta przebiega zarówno ramach współpracy dwustronnej jak i sieci oraz konsorcjów naukowych krajowych i międzynarodowych.

Sieci i konsorcja naukowe krajowe

 • Konsorcjum Centrum Zaawansowanych Technologii PRO HUMANO TEX – koordynatorem Centrum jest Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów Politechniki Łódzkiej.
 • Polska Platforma Technologiczna Przemysłu Tekstylnego – koordynator – Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów Politechniki Łódzkiej.
 • „New Materials Network – NMN” – koordynatorem Sieci jest Wydział Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej.
 • „Recykling Materiałów” 3 RNET – powołana z inicjatywy Centrów Doskonałości Instytutu Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej Politechniki Wrocławskiej.
 • INTRANANOTEX „Nanotechnologie we włókiennictwie” – koordynator Sieci- Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów Politechniki Łódzkiej.
 • Inter – Regional Cooperative Research Network on Cotton for the Mediterranean and Middle East Regions.

Krajowe uczelnie wyższe, jednostki badawczo-rozwojowe

 • Politechnika Łódzka – Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów, Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, Wydział Chemiczny,
 • Politechnika Wrocławska – Instytut Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej, Instytut Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki, Instytut Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii,
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy,
 • Politechnika Poznańska – Wydział Technologii Chemicznej,
 • Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia w Zielonce k/Warszawy,
 • Instytut Technologii Eksploatacji PIB w Radomiu,
 • Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych w Łodzi,
 • Centralny Instytut Ochrony Pracy PIB w Warszawie,
 • Politechnika Warszawska – Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej, Wydział Inżynierii Materiałowej,
 • Akademia Rolnicza w Poznaniu, Zakład Fitopatologii Lasów,
 • Morski Instytut Badawczy w Gdyni,
 • Instytut Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych „METALCHEM” w Toruniu,
 • Centralny Ośrodek badawczo-Rozwojowy Maszyn Włókienniczych POLMATEX-CENARO w Łodzi,
 • Instytut Medycyny Pracy im. Prof. Jerzego Nofera w Łodzi,
 • Przemysłowy Instytut Motoryzacji w Warszawie,
 • Instytut Technologii Bezpieczeństwa „Moratex” w Łodzi,
 • Instytut Elektrotechniki w Warszawie,
 • Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu,
 • Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN w Łodzi,
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

Współpraca w ramach umów dwustronnych z

 • Nonwovens Research Institute, Sierpuchow, (Rosja), w latach 2006-2010,
 • Kiev University of Technology and Design, Kijów, (Ukraina), w latach 2006-2009,
 • ELKEDE – Technology and Design Centre S.A., Ateny, (Grecja), w latach 2006-2011,
 • VUTCH-Chemitex Ltd., Żylina, (Słowacja), w latach 1997-2011,
 • CENTEXBEL, Gent i Verviers, (Belgia), w latach 2009-2012,
 • Semiconductor Physics Institute, Wilno, (Litwa) w latach 2008-2010.

Instytut ponadto realizuje długoletnie umowy o współpracy naukowo-badawczej z

 • Włókienniczym Instytutem Badawczym, Greiz, (Niemcy),
 • ZOLTEK ZRT, Węgry,
 • Departamentem Zaopatrzenia Litewskich Sił Zbrojnych,
 • Korea Institute of Industrial Technology (Korea Południowa),
 • SÄCHSISCHES TEXTIL FORSCHUNGS INSTITUT e.V. Chemnitz, (Niemcy),
 • ÖTI – Institut für Ökologie, Technik und Innovation, Wiedeń, (Austria).

Instytut Włókiennictwa jest członkiem europejskiej sieci instytutów naukowo-badawczych w zakresie włókiennictwa TEXTRANET oraz Międzynarodowego Stowarzyszenia na Rzecz Badań Ekologii Procesów i Wyrobów Włókienniczych OEKO-TEX®.