Projekty bieżące

Home / Działalność naukowa / Projekty bieżące

 

REALIZOWANE

 

Numer projektu: UMO-2018/31/B/ST8/02418

Rodzaj projektu: Projekt badawczy
Nazwa programu w ramach którego projekt jest realizowany: OPUS edycja 16

Lider projektu: Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – Instytut Włókiennictwa

Partnerzy: Wydział Chemii Politechniki Łódzkiej, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica

Kierownik badań po stronie IW: Dr hab. inż. Maciej Boguń
e-mail: mbogun@iw.lodz.pl

Termin realizacji: 2019-07-24 do 2022-07-23

więcej na: https://projekty.ncn.gov.pl/

Numer projektu: UMO-2018/31/B/ST8/02760
Rodzaj projektu: Projekt badawczy

Nazwa programu w ramach którego projekt jest realizowany: OPUS edycja 16

Lider projektu: Politechnika Łódzka (Wydział Chemii, dr hab. inż. Beata Kolesińska, prof. PŁ)

Partnerzy: Uniwersytet Medyczny w Łodzi , Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – Instytut Włókiennictwa

Kierownik badań po stronie IW: Dr hab. inż. Maciej Boguń
e-mail: mbogun@iw.lodz.pl

Termin realizacji: 2019-07-16 do 2022-07-15

więcej na: https://projekty.ncn.gov.pl/

Projekt Inicjatywy Eureka E! 13190 Rentex

Realizowany przez partnerów Konsorcjum Międzynarodowego w składzie:
Sintex a.s. (Czech Republic) – Lider projektu

Konsorcjum Naukowe (Polska):
Odzież Robocza Spółka Jawna Drela i Wspólnicy
ŁUKASIEWICZ – Instytut Włókiennictwa

Kierownik projektu po stronie polskiej:
dr inż. Anna Pinar – ŁUKASIEWICZ – Instytut Włókiennictwa

Kontakt:
tel. 42 25 34 491
e-mail: apinar@iw.lodz.pl

Termin realizacji: 05.2019-10.2021

Numer projektu: 2018/29/B/ST8/02016

Rodzaj projektu: Projekt naukowy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki

Nazwa programu, w ramach którego projekt jest realizowany: OPUS; edycja 15

Lider projektu:
Uniwersytet Łódzki/Wydział Chemii
Partnerzy:
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Włókiennictwa, IW

Kierownik badań po stronie IW:
Dr hab. inż.  Małgorzata Cieślak, prof. IW
email: cieslakm@iw.lodz.pl

Termin realizacji: 2019-02-04 – 2022-02-03

Więcej: https://projekty.ncn.gov.pl/


 

Numer projektu: 2018/02/X/ST5/01852

Projekt realizowany przez Instytut Włókiennictwa – IW

Rodzaj projektu: Projekt naukowy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki

Nazwa programu, w ramach którego projekt jest realizowany: MINIATURA; edycja 2

Kierownik projektu:
dr inż. Magdalena Ewa Olak-Kucharczyk
tel. 42 6163 145
e-mail: molak-kucharczyk@iw.lodz.pl

Termin realizacji: 2019-01-18 – 2020-01-17

Numer projektu: POIR.04.01.04-00-0034/18

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020

Lider projektu:
Politechnika Łódzka/Wydział Chemiczny – lider
Partnerzy:
S. i A. Pietrucha sp. z o.o.
Łukasiewicz – Instytut Włókiennictwa, Ł-IW

Kierownik zarządzający po stronie Ł-IW:
Dr hab. inż. Maciej Boguń
e-mail: mbogun@iw.lodz.pl

Liderzy etapów badań po stronie Ł-IW:
Dr hab. inż. prof. IW Małgorzata Cieślak
email: cieslakm@iw.lodz.pl
Dr inż. Ewa Witczak
email: ewitczak@iw.lodz.pl

Termin realizacji: 2018-12-01 – 2020-11-30
Więcej na: www.ncbr.gov.pl

Numer projektu: 2018/02/X/ST8/01775

Projekt realizowany przez Instytut Włókiennictwa – IW

Rodzaj projektu: Projekt naukowy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki

Nazwa programu, w ramach którego projekt jest realizowany: MINIATURA; edycja 2

Kierownik projektu:
dr Marcin Kudzin
tel. 42 6163 121
e-mail: kudzin@iw.lodz.pl 

Termin realizacji: 2018-12-07 – 2019-12-06

 


W skład konsorcjum wchodzą:
Politechnika Łódzka (Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów, Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki) – lider
Partnerzy:
Instytut Technologii Bezpieczeństwa MORATEX
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy
Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych
Instytut Włókiennictwa – IW

Konsorcjum prowadzić będą badania naukowe, przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe celem wdrażania nowych technologii, zarówno na potrzeby swojej działalności, jak i innych zleceniodawców.

Kierownik zadań realizowanych po stronie IW:
dr inż. E. Witczak
tel. 42 25 34 455
e-mail: ewitczak@iw.lodz.pl

Termin realizacji: 01.02.2018 – 31.07.2020

Więcej informacji: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/project/details/1013510?more=more


 

Projekt realizowany w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej Interreg Central Europe

Zespół projektowy – Project management
CENTROCOT – Centro Tessile Cotoniero e Abbigliamento SPA, Lombardia, Busto Arsizio, Italy

Partnerzy:
UVIVA – Unione degli Industriali della Provincia di Varese,Lombardia, Włochy
PBN – Pannon Gazdasági Hálózat Egyesület, Nyugat-Dunántúl, Włochy
INNOVATEXT – Textilipari Műszaki Fejlesztő és Vizsgáló Intézet Zrt., Közép-Magyarország, Węgry
STFI – Sächsisches Textilforschungsinstitut e.V., Chemnitz, Germany
S!T – SACHSEN!TEXTIL e. V., Chemnitz, Niemcy
INOTEX spol. s r.o, Severovýchod, Dvur Kralove n.L., Czechy
ČTPT – Česká Technologická Platforma pro Textil, Severovýchod, Liberec, Czechy
IW – Instytut Włókiennictwa, Łódzkie, Łódź, Polska
PIOT – Związek Pracodawców Przemysłu Odzieżowego i Tekstylnego, Łódzkie, Łódź, Polska

Termin realizacji: 1.07.2017 – 30.06.2020

Więcej informacji:http://www.interreg-central.eu/Content.Node/3.html

 


Projekt międzynarodowy realizowany w ramach konkursu EUREKA ! 10710

Wykonawca – Janis Sp z o.o.
Współwykonawca – IW Instytut Włókiennictwa

Kierownik projektu:
dr hab. inż. Jadwiga Sójka – Ledakowicz, prof. nadzw. IW

Kontakt:
tel. 42 61 63 110
e-mail: ledakowicz@iw.lodz.pl

Termin realizacji: 20.03.2017 – 20.07.2020

Projekt badawczy w ramach konkursu Narodowe Centrum Nauki   – OPUS 11 –  UMO-2016/21/B/ST8/00982

Projekt realizowany przez konsorcjum: 

Politechnika Łódzka – lider

IW Instytut Włókiennictwa – partner

Kierownik zadań realizowanych po stronie IW

dr inź. Renata Żyłła
tel: + 48 42 61 63 111
e-mail: zylla@iw.lodz.pl
Termin realizacji: 12.05.2017 – 11.05.2020

w ramach ogłoszonego przez NCN Konkursu OPUS 8

Umowa Nr UMO-2014/15/B/ST8/044286 z dnia 22.09.2015

Projekt realizowany jest przez konsorcjum w składzie:
Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN – Lider Konsorcjum
Instytut Włókiennictwa – Partner Konsorcjum

Kierownik zadań realizowanych przez IW: prof. dr hab. inż. Stefan Brzeziński

Kontakt:
dr hab. inż. Małgorzata Cieślak, prof. IW
tel. 42 25 34 404
e-mail: cieslakm@iw.lodz.pl

Termin realizacji: 22.09.2015 – 21.03.2019

Więcej informacji: https://projekty.ncn.gov.pl/index.php?s=12220

Projekt badawczy w ramach programu wieloletniego „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy”- etap IV – NCBIR

Koordynator programu – Centralny Instytut Ochrony Pracy – PIB,

Wykonawca – IW

Kierownik zadań realizowanych po stronie IW:
dr inż. E. Witczak
tel. 42 25 34 455
e-mail: ewitczak@iw.lodz.pl

Termin realizacji: 01.01.2017 – 31.12.2019