Zakład Projektowania Włóknin Wydziału Produkcji Doświadczalnej

Home / Działalność naukowa / Jednostki IW / Zakład Projektowania Włóknin Wydziału Produkcji Doświadczalnej

Zakład Projektowania Włóknin Wydziału Produkcji Doświadczalnej

Zakład (BZW) specjalizuje się w badaniach nad innowacyjnymi technikami i technologiami wytwarzania i modyfikacji funkcjonalnych materiałów włókninowych oraz nowych materiałów kompozytowych z wykorzystaniem różnego typu struktur włóknistych. Realizuje także prace badawcze nad funkcjonalizacją materiałów włókienniczych, proekologicznymi technologiami obróbki wstępnej, barwienia i modyfikacji wyrobów włókienniczych oraz przetwarzaniem odpadów włókienniczych. Zakład stanowi wsparcie naukowe Wydziału Produkcji Doświadczalnej Instytutu Włókiennictwa.

Zakład (BZW) prowadzi prace naukowo-badawcze, rozwojowe i wdrożeniowe w zakresie obejmującym:

 • Opracowanie nowych funkcjonalnych materiałów włókninowych o wysokim potencjale wdrożeniowym na ciągach technologicznych będących na wyposażeniu Wydziału Produkcji Doświadczalnej.
 • Funkcjonalne oraz konwencjonalne różnego typu włókniny różnego typu: igłowane, puszyste, zgrzewane, przeszywane, uzyskiwane techniką pneumotermiczną (melt-blown).
 • Badania w zakresie przetwarzania odpadów włókienniczych – technikami włókninowymi
 • Opracowywanie nowych materiałów kompozytowych z wykorzystaniem różnego typu struktur włóknistych i polimerów.
 • Proekologiczne technologie obróbki wstępnej, bielenia, barwienia i wykończania wyrobów włókienniczych.
 • Energooszczędne oraz ograniczające zużycie wody procesy wykończalnicze, między innymi bezściekowe metody bielenia i dezynfekcji z użyciem środków utleniających w fazie gazowej (waporyzowany nadtlenek wodoru, ozon).
 • Innowacyjne technologie modyfikacji i funkcjonalizacji wyrobów włókienniczych,  z uwzględnieniem mikro- i
 • Innowacyjne materiały włókiennicze o właściwościach barierowych dla czynników fizycznych (promieniowanie UV oraz pola elektromagnetyczne) i biologicznych uzyskiwane z zastosowaniem procesów fizycznych,  fizyko-chemicznych oraz chemicznych.

Działalność Zakładu (BZW) obejmuje także:

 • usługi techniczno-technologiczne oraz szkolenia dla podmiotów gospodarczych w zakresie wytwarzania włóknin, technik i technologii wykończalniczych oraz pomiaru barwy,
 • doradztwo i ekspertyzy w zakresie wytwarzania włóknin, chemicznej obróbki oraz modyfikacji wyrobów włókienniczych,
 • działalność normalizacyjną – udział w pracach Komitetów Technicznych PKN: Nr 26 ds. Wyrobów Włókienniczych oraz Nr 155 ds. Barwników, Półproduktów Barwnikarskich, Pigmentów i Wypełniaczy.

 

Galeria