Zakład Chemicznych Technologii Włókienniczych

Home / Działalność naukowa / Jednostki IW / Zakład Chemicznych Technologii Włókienniczych

Zakład Chemicznych Technologii Włókienniczych

Specjalizuje się w interdyscyplinarnych badaniach w zakresie inżynierii materiałów włókienniczych i kompozytowych. Zakres badań obejmuje innowacyjne procesy wykończalnicze, fizyko-chemiczną modyfikację powierzchni różnych struktur włókienniczych i ich funkcjonalizację dostosowaną do przeznaczenia użytkowego, w tym z wykorzystaniem nano i mikrotechnologii włókienniczych i technik niekonwencjonalnych. Funkcjonalizacja powierzchniowa pozwala na uzyskanie właściwości bioaktywnych, antystatycznych, fotokatalitycznych, przeciwstarzeniowych, superhydrofobowych, przewodzących, itp. Zakład dysponuje specjalistycznymi stanowiskami do prowadzenia procesów w skali laboratoryjnej i półtechnicznej oraz wysokiej klasy aparaturą badawczą do analizy efektów opracowywanych rozwiązań. Wykonuje ekspertyzy i opinie dla przedsiębiorstw sektora włókienniczego i sektorów z nim powiązanych oraz organów administracji państwowej.

Galeria