Zakład Technologii Biomedycznych i Ochrony Środowiska

Home / Działalność naukowa / Jednostki IW / Zakład Technologii Biomedycznych i Ochrony Środowiska

Zakład Technologii Biomedycznych i Ochrony Środowiska

Główny profil działalności Zakładu (BZC) obejmuje ochronę środowiska i poprawę jego stanu. Ważnym aspektem działalności zakładu jest również modyfikacja wyrobów włókienniczych w celu nadania im nowych funkcji i właściwości użytkowych oraz wykorzystanie technologii materiałowych w gospodarce obiegu zamkniętego.

W zakładzie naukowym realizowane są prace badawcze, rozwojowe i wdrożeniowe w zakresie:

  • know-how w dziedzinie oczyszczania ścieków i zamykanie ich w obiegu zamkniętym;
  • racjonalnej gospodarki odpadami włókienniczymi (circular economy);
  • odnawialnych źródeł energii, w tym elastycznych ogniw fotowoltaicznych;
  • modyfikacji materiałów włókienniczych z wykorzystaniem procesów bio i nanotechnologicznych,
  • funkcjonalizacji materiałów włókienno-polimerowych przy zastosowaniu m.in. hybrydowych modyfikatorów (technika melt-blow, metody powlekania i dip-coating);
  • syntezy nowych modyfikatorów (m.in. substancji o właściwościach hydrofobowych i superhydrofobowych, uniepalniających lub elektroprzewodzących);

 

Organizujemy szkolenia, wykonujemy ekspertyzy i prowadzimy usługi doradcze w zakresie inżynierii środowiska i modyfikacji wyrobów.