Dyrekcja Instytutu Włókiennictwa

Home / Dyrekcja Instytutu Włókiennictwa

Dyrekcja Instytutu Włókiennictwa

Ukończył studia w ramach International Faculty of Engineering Politechniki Łódzkiej, specjalność Business & Technology. W 2009 roku uzyskał tytuł doktora na Wydziale Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów Politechniki Łódzkiej. Obecnie związany z Wydziałem Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.

Specjalista w dziedzinie zarządzania, innowacji i współpracy pomiędzy sektorem nauki i biznesu. Autor wielu artykułów naukowych, publikowanych m. in. w czasopismach z Listy Filadelfijskiej, z zakresu handlu elektronicznego oraz innowacji w polskim przemyśle tekstylnym i odzieżowym. Obecnie recenzent artykułów naukowych w czasopismach z tej listy – Autex Research Journal  i Fibres and Textiles in Eastern Europe.

Od 2017 roku związany z Instytutem Włókiennictwa w Łodzi, początkowo na stanowisku pełniącego obowiązki a obecnie Dyrektora Instytutu.

Dr inż. Tomasz Czajkowski
Dyrektor Instytutu Włókiennictwa

Ukończył studia magisterskie na Wydziale Inżynierii i Marketingu Tekstyliów Politechniki Łódzkiej (obecny Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów) w zakresie towaroznawstwa włókienniczego. W roku 2011 uzyskał stopień doktora habilitowanego  w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie włókiennictwo. Do końca 2017 roku prowadził działalność naukową i dydaktyczną w macierzystej jednostce naukowej.

Jest laureatem prestiżowych nagród, stypendiów i wyróżnień, m.in. Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, Prezydium Oddziału PAN w Łodzi i Konferencji Rektorów Łódzkich Uczelni Publicznych. Był kierownikiem i realizatorem licznych projektów badawczych obejmujących badania podstawowe oraz prace B+R, czego efektem jest ponad 50 publikacji w renomowanych czasopismach z listy JCR, patenty i prezentacje na konferencjach naukowych. Ponadto jest recenzentem w wielu renomowanych czasopismach naukowych.

Od 2018 roku związany z Instytutem Włókiennictwa w Łodzi na stanowisku Z-cy Dyrektora ds. Naukowych.

Dr hab. inż. Maciej Boguń

Zastępca Dyrektora ds. Naukowych

 

mgr Hanna Paszkiewicz

Główny Księgowy

Pełnomocnicy