Dotacja MNiSW na budowę podczyszczalni ścieków

Dotacja MNiSW na budowę podczyszczalni ścieków

Łukasiewicz – Instytut Włókiennictwa pozyskał kolejne środki w związku z realizacją inwestycji: „Budowa podczyszczalni ścieków przemysłowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną”. Umowa o przyznaniu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotacji celowej w wysokości 1 mln zł została podpisana przez dyrektora Instytutu dr Tomasza Czajkowskiego.

Łukasiewicz – Instytut Włókiennictwa od 75 lat realizuje projekty z zakresu innowacji włókienniczych. Jest jednostką notyfikowaną w zakresie środków ochrony indywidualnej. Posiada akredytowane laboratoria badawcze i jednostkę certyfikującą wyroby i usługi. Instytut wykonuje badania wyrobów włókienniczych, prowadzi ocenę zgodności odzieży ochronnej i rękawic (PPE), jako jedyny ośrodek w Polsce prowadzi certyfikację na znak Standard 100 by OEKO-TEX®, Bezpieczny dla dziecka, Bezpieczny dla Niemowląt, Przyjazny dla Człowieka, certyfikację zgodności wyrobów i usług z dokumentami normatywnymi oraz certyfikację STeP by OEKO-TEX®.

Od 1 kwietnia 2019 jest częścią Sieci Badawczej Łukasiewicz.