Doposażamy Laboratorium BM

Doposażamy Laboratorium BM

Łukasiewicz – Instytut Włókiennictwa zakupił nowe urządzenie dla Laboratorium Badań Surowców, Wyrobów Włókienniczych i Własności Elektrostatycznych (BM).

Inwestycja jest odpowiedzią na duże zainteresowanie firm badaniami realizowanymi przy użyciu tzw. „sztucznej skóry”.

Sweating Guarded Hotplate (SGHP – 8.2) – model: 306 służy do wyznaczania właściwości fizjologicznych płaskich wyrobów włókienniczych (czyli wielkoformatowych wyrobów o szerokości znacznie większej od grubości), wielowarstwowych układów stosowanych w odzieży, kołdrach, śpiworach i podobnych wyrobach włókienniczych wg PN-EN ISO 11092:2014-11.

Wyznaczane parametry to:

  • opór cieplny
  • opór pary wodnej w warunkach stanu ustalonego (metoda pocącej się zaizolowanej cieplnie płyty)

Dzięki zakupionemu urządzeniu można ustalić poziom komfortu fizjologicznego, którego kryterium identyfikującym jest zapewnienie równowagi cieplnej organizmu.

W Łukasiewicz – Instytucie Włókiennictwa łącznie działa 5 akredytowanych Laboratoriów Badawczych:

– Laboratorium Badań Chemicznych i Analiz Instrumentalnych (BCH)

– Laboratorium Badań Ekologii Tekstyliów i Środowiska Pracy (BE)

– Laboratorium Badań Palności Wyrobów (BP)

– Laboratorium Badań Surowców Wyrobów Włókienniczych i Własności Elektrostatycznych (BM)

– Laboratorium Badań Włókienniczych Wyrobów Medycznych (BME)

Wszystkie laboratoria wyposażone są w wyspecjalizowany sprzęt, który służy do przeprowadzania szerokiego spektrum badań.