Cyrkularni w biznesie

Cyrkularni w biznesie

Łukasiewicz – Instytut Włókiennictwa weźmie udział projekcie „Cyrkularni w biznesie” organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego. W czasie trzydniowego webinaru eksperci oraz praktycy podzielą się wiedzą i spostrzeżeniami z czterech głównych obszarów: woda, opakowania, innowacje, produkcja.

Dr inż. Renata Żyłła, kierownik Zakładu Technologii Biomedycznych i Ochrony Środowiska weźmie udział w panelu pt. „MODA NA WODĘ – ZASOBOOSZCZĘDNOŚĆ W SEZONIE 2020/30″, którego celem będzie wymiana wiedzy i doświadczeń w zakresie wydajnego gospodarowania wodą i ponownego jej użycia w przedsiębiorstwach branży tekstylnej, włączenie przedsiębiorców w międzynarodowy nurt korzyści płynących z wdrażania rozwiązań gospodarki cyrkularnej, budowanie bazy przedsiębiorców z regionu łódzkiego, działających w ramach regionalnych specjalizacji, zainteresowanych wdrożeniem rozwiązań z zakresu gospodarki cyrkularnej. Dr Żyłła kieruje w Łukasiewicz – Instytucie Włókiennictwa zespołem badawczo – wdrożeniowym, realizującym prace związane z technologiami ukierunkowanymi na ochronę środowiska i poprawę jego stanu. Prowadzi również projekty w zakresie eco-designu technologii włókienniczych, technologii odzysku surowców, wody i energii ze ścieków przemysłowych, innowacyjnych technik oczyszczania ścieków i wody oraz zagospodarowania odpadów.

Agenda wydarzenia:

• 10.00-10.05 – Wprowadzenie.

• 10.05-10.35 – Dyskusja panelowa nt. proekologicznych rozwiązań biznesowych w branży włókienniczej, nowych trendów i rozwiązań technologicznych, „eko-etykietowania” i rosnącej świadomości konsumentów oraz wymagań środowiskowych.

• 10.35-11.05 – Uczestnicy na konkretnych przykładach pokażą jak w praktyce realizowane są działania służące m.in. efektywnemu wykorzystaniu wody w tym domykaniu jej obiegu w cyklu produkcyjnym.

• 11.05-11.15 – Regionalne potrzeby dotyczące odzysku i ponownego użycia wody – ankieta on-line skierowana do uczestników spotkania.

• 11.15-12.00 – Sesja pytań i odpowiedzi.

Rejestracja na wydarzenie: https://elodzkie.pl/wydarzenia/cykl-wydarzen-cyrkularni-w-biznesie