Certyfikacja Środków Ochrony Indywidualnej (PPE)

Home / Co certyfikujemy / Certyfikacja Środków Ochrony Indywidualnej (PPE)

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Włókiennictwa jest jednostką notyfikowaną nr 1435 przez Komisję Europejską w zakresie certyfikacji środków ochrony indywidualnej (PPE).

NB no. 1435

Norm dla odzieży ochronnej (PPE):

Rozporządzenie UE 2016/425   

Podstawę prawną oceny zgodności odzieży ochronnej i rękawic stanowi Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG.

W ramach oceny zgodności odzieży ochronnej i rękawic prowadzona jest:

•  badanie typu UE (moduł B)

•  kontrola produktu (moduł C2)

Certyfikat badania typu UE potwierdza spełnienie wymagań zasadniczych określonych w Rozporządzeniu UE 2016/425 i normach zharmonizowanych. jest elementem oceny zgodności wyboru niezbędnym do wydania przez producenta deklaracji zgodności UW i oznakowania wyrobu znakiem CE.

Certyfikat oceny typu WE potwierdza spełnienie wymagań określonych w dyrektywach i normach zharmonizowanych. Jest elementem oceny wyrobu niezbędnym do wydania deklaracji zgodności WE przez producenta i oznakowania wyrobu znakiem CE.

Zakład Certyfikacji TextilCERT prowadzi wykaz wydanych certyfikatów. W celu uzyskania informacji na temat ważności certyfikatów wydanych przez IW prosimy o kontakt z Zakładem Certyfikacji TextilCERT.

 

Formularze do pobrania:

Informacje:

Skargi dotyczące działalności Zakładu Certyfikacji i każdej czynności wykonanej w trakcie procesu certyfikacji oraz odwołanie od decyzji podjętych przez Zakład Certyfikacji mogą być kierowane do Dyrektora Instytutu Włókiennictwa zgodnie z procedurą CP-05″Skargi i odwołania” (udostępnianej na życzenie)

Kontakt:

Zakład Certyfikacji TextilCERT

Gdańska 118, 90-520 Łódź

tel.: +48 42 25 34 432

fax: +48 42 25 34 463

cert@iw.lodz.pl

Osoby do kontaktu:

mgr inż. Piotr Kantor

Kierownik Zakładu

+48 42 25 34 499

pkantor@iw.lodz.pl

mgr inż. Jolanta Werner

+48 42 25 34 460

jwerner@iw.lodz.pl