Status prawny

Biuletyn Informacji Publicznej:


Status prawny

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Włókiennictwa jest instytutem badawczym nadzorowanym przez Prezesa Centrum Łukasiewicz, posiada osobowość prawną i jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000043804.

Instytut działa na podstawie następujących aktów prawnych:

  1. „Ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz (Dz. U. z 2019 roku poz. 534);
  2. Statutu Instytutu Włókiennictwa zatwierdzonego przez Ministra Rozwoju i Finansów w dniu 15 maja 2017 roku; STATUT
  3. Ustawy z dnia 30.04.2010 roku o zasadach finansowania nauki tj. Dz. U. z 2016 roku, poz. 2045 z późniejszymi zmianami;
  4. Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości tj. Dz. U. 2016 roku, poz. 1047 z późniejszymi zmianami;
  5. Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 czerwca 2007 roku /Dz. U. z 2007 roku nr 115 poz. 799/ w sprawie połączenia Instytutu Włókiennictwa, Instytutu Inżynierii Materiałów Włókienniczych, Instytutu Technik i Technologii Dziewiarskich „TRICOTEXTIL” oraz Instytutu Architektury Tekstyliów;
  6. Ustawy z dnia 25 września 1981 roku o przedsiębiorstwach państwowych tj. Dz. U. 2013 roku, poz. 1384 z późniejszymi zmianami;
  7. Zarządzenia nr 5/Org/86 Ministra Przemysłu Chemicznego i Lekkiego z dnia 30 stycznia 1986 roku w sprawie dostosowania organizacji jednostki badawczo-rozwojowej pod nazwą Instytut Włókiennictwa w Łodzi do przepisów ustawy z dnia 25 lipca 1985 roku o jednostkach badawczo-rozwojowych, zmienionym zarządzeniem nr 27/ORG/88 Ministra Przemysłu z dnia 14 kwietnia 1988 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 5/ORG/86 Ministra Przemysłu Chemicznego z dnia 30 stycznia 1986 r., zmienionego zarządzeniem nr 29/Org/94 Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 29 kwietnia 1994 roku;
  8. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych tj. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1579
  9. Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy tj. Dz. U. z 2016 roku, poz. 1666 z późniejszymi zmianami;

Podmiot udostępniający informację: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Włókiennictwa
Osoba odpowiadająca za informację: mgr Anna Złota
Osoba udostępniająca informacje: Hanna Zawiśniewska
Data wytworzenia: 26.02.2009r
Data publikacji: 06.03.2009r
Data modyfikacji: 29.05.2019r