Instrukcja korzystania ze strony podmiotowej BIP ŁUKASIEWICZ – IW

Home / Biuletyn Informacji Publicznej / Instrukcja korzystania ze strony podmiotowej BIP ŁUKASIEWICZ – IW

Biuletyn Informacji Publicznej:


Instrukcja korzystania ze strony podmiotowej BIP ŁUKASIEWICZ – IW

Strona podmiotowa Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) Instytutu Włókiennictwa (IW) składa się z następujących elementów usytuowanych po lewej stronie tzw. Podmenu:

 1. Strona Główna – uwzględnia podstawowe informacje dotyczące IW takie jak: adres, numer telefonu, numer telefaksu, adres poczty elektronicznej oraz strony głównej IW, a także numer NIP i REGON.
 2. Przedmiot działalności i kompetencje – zawiera informacje dotyczące zakresu działania i kompetencji IW.
 3. Status prawny – przedstawia informacje dotyczące statusu prawnego IW.
 4. Struktura organizacyjna – zawiera aktualne informacje dot. schematu organizacyjnego IW oraz dane kontaktowe do poszczególnych komórek organizacyjnych.
  • Schemat organizacyjny
  • Dyrekcja
  • Zakłady Naukowe
  • Laboratoria Badawcze
  • Zakład Certyfikacji
  • Pozostałe komórki organizacyjne
 5. Organy Instytutu, osoby sprawujące w nich funkcje i ich kompetencje
 6. Struktura własnościowa Instytutu Włókiennictwa – opisuje strukturę własnościową IW.
 7. Majątek – zawiera informacje na temat majątku IW.
 8. Zamówienia publiczne – zwiera link do strony IW, na której opublikowane są wszystkie aktualne zamówienia publiczne.
 9. Oferty Pracy – zwiera link do strony IW, na której opublikowane są wszystkie aktualne oferty pracy oraz konkursy.
 10. Strona Główna BIP – zawiera czytelny link (www.bip.gov.pl), którego kliknięcie umożliwia połączenie się ze stroną główną BIP.
 11. Strona Główna IW – zawiera czytelny link (www.iw.lodz.pl) do strony głównej IW
 12. Instrukcja korzystania ze strony podmiotowej BIP IW – zawiera informacje (wskazówki), które ułatwiają poruszanie się po stronie podmiotowej BIP IW.
 13. Redakcja biuletynu – zawiera informacje dotyczące osób redagujących ww. stronę.

Wyżej wymienione elementy umożliwiają poruszanie się po stronie, a także dostęp do informacji publicznych dot. Instytutu Włókiennictwa.

Aby uzyskać powyższe informacje należy „kliknąć” lewym przyciskiem myszy na wybraną nazwę pozycji w Podmenu.

Niektóre informacje tj. kompetencje Dyrektora IW oraz Rady Naukowej (RN), a także regulamin RN, zawarte są w formie załącznika PDF. W celu ich otworzenia należy mieć wcześniej zainstalowany program Adobe Reader, który można bezpłatnie pobrać ze strony internetowej np. www.adobe.com.

Każdą z udostępnionych publicznych informacji zawartych na stronie podmiotowej BIP IW można skopiować lub wydrukować.

W prawym górnym rogu strony znajduje się moduł wyszukujący (Szukaj w BIP), umożliwiający szybsze wyszukanie żądanej informacji w obrębie strony podmiotowej BIP IW. Aby z niego skorzystać, należy w pustym polu wpisać słowo kluczowe, a następnie nacisnąć na klawiaturze przycisk „Enter”. Po wykonaniu ww. czynności wyświetlą się wszystkie wyniki wyszukiwania.

Strona podmiotowa BIP Instytutu Włókiennictwa jest zgodna z:

 • Ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej
  (Dz. U. 2001 nr 112 poz. 1198 z późn. zm.).
 • Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r.
  w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U. 2007 nr 10 poz. 68).
 • Ustawą z dnia 30 kwietnia 2010 o instytutach badawczych (tj. Dz.U. 2016 r. poz. 371).

Podmiot udostępniający informację: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Włókiennictwa
Osoba odpowiadająca za informację: mgr Anna Złota
Osoba udostępniająca informacje: Hanna Zawiśniewska
Data wytworzenia: 19.05.2016r
Data publikacji: 20.05.2016r
Data modyfikacji: 19.05.2016r