Innowacje i transfer technologii

Home / Innowacje i transfer technologii

 

Dla biznesu:

Rozwój innowacyjnych produktów i technologii jest jednym z podstawowych elementów stratrgii IW realizowanym od początku działalności Instytutu. Prace badawczo-rozwojowe stanowią nie tylko pierwszy krok do wprowadzenia na rynek innowacyjnych wyrobów, ale przede wszystkim do wypracowywania trwałej przewagi konkurencyjnej dla rodzimych firm. Co więcej pozyskujemy fundusze unijne na realizację takich projektów.

 

R&D – Badania i rozwój

Posiadamy nowoczesne zaplecze naukowo-badawcze, jak i technologiczno-produkcyjne, które jest miejscem tworzenia wiedzy i wyznaczania kierunków dalszego rozwoju dla przemysłu włókienniczego. Dla przedsiębiorstw, które nie posiadają własnego zaplecza badawczo rozwojowego, prowadzimy usługi z zakresu opracowania nowego lub ulepszania istniejącego wyrobu, projektu wzorniczego czy technologii produkcji. Wykonujemy prototypy jak i przeprowadzamy badania laboratoryjne w zakresie funkcjonalności i właściwości użytkowych.

Strategiczne partnerstwo

Współpracujemy w zakresie wdrażania najnowszych technologii z zakresu włókiennictwa celem zwiększenia innowacyjności i wzmocnienia konkurencyjności polskiej gospodarki. Prowadzimy projekty badawczo – rozwojowe oraz zawieramy konsorcja zarówno z przedstawicielami świata nauki jak i biznesu, których celem jest opracowywanie innowacyjnych technologii włókienniczych i przemysłowych oraz wdrażanie ich do zastosowań komercyjnych.

Badania i certyfikacja

Od początku istnienia specjalizujemy się w testowaniu i certyfikacji wszelkiego rodzaju wyrobów włókienniczych. Doskonale znamy wszystkie procesy przemysłowe, co pozwala nam na oferowanie niestandardowych testów i usług jak i tych dostosowanych do indywidualnych wymagań klienta. Badamy produkty włókiennicze w różnych aspektach zarówno fizjologicznych jak i użytkowych. Prowadzimy również proces certyfikacji testowanych przez nas produktów w rezultacie którego dany produkt może uzyskać certyfikaty i etykiety potwierdzające jego jakość – zgodnie z normami krajowymi i międzynarodowymi jaki i własnymi procedurami.

Źródła finansowania

Zawierając strategiczne partnerstwa, oprócz środków własnych i sektora prywatnego, korzystamy również z funduszy unijnych na cele badawczo-rozwojowe tj:
Konkursy NCBiR
Program Horyzont 2020
Program Interreg
Bon na innowacje w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020
Konkursy w ramach 16 regionalnych programów operacyjnych