Zakończył się 49. Międzynarodowy Kongres IFKT “Stepping into the future…”

Zakończył się 49. Międzynarodowy Kongres IFKT “Stepping into the future…”

W dniach 2-4 października br. w Łodzi odbył się 49. Międzynarodowy Kongres IFKT organizowany przez Polską Sekcję Międzynarodowej Federacji Technologów Dziewiarzy IFKT oraz IW- Instytut Włókiennictwa.

Głównym celem Kongresu było przedstawienie światowego postępu w przemyśle tekstylnym ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dziewiarstwa. W Kongresie wzięli udział naukowcy, specjaliści oraz przedstawiciele przemysłu tekstylnego z całego świata: w tym z Polski, Niemiec, czy Stanów Zjednoczonych ale również z Ukrainy, Korei Południowej czy Bangladeszu.

W trakcie 49. Międzynarodowego Kongresu IFKT dyskutowano o tekstyliach w świetle innowacji technologicznych i technicznych, a w szczególności o funkcjonalnych materiałach włókienniczych, projektowaniu dzianin czy modelowaniu procesów dziewiarskich. Nie zapomniano również o szeroko obecnie dyskutowanej ekologii tekstyliów w kontekście ich bezpieczeństwa i ekologicznych procesach wykończeniowych.

Podczas Kongresu uczestnicy zaprezentowali swoje referaty dotyczące różnych aspektów przemysłu włókienniczego oraz z realizowanych autorskich projektów.

Udział w Kongresie stanowił doskonałą międzynarodową platformę do wymiany doświadczeń i wiedzy z zakresu włókiennictwa, ze szczególnym uwzględnieniem dziewiarstwa.

Więcej o kongresie…